HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection
Fråga 1

Bidrag till utvecklingsarbete

Om du jobbar i en kommunal förvaltning eller är engagerad i en förening, en ungdomsgrupp eller liknande kan du söka pengar för utvecklingsarbete. Just nu kan du bland annat söka för att jobba med frågor som handlar om jämlika och jämställda livsvillkor, pykisk hälsa samt goda levnadsvanor.

För att få pengar behöver du fylla i folkhälsorådets ansökningsblankett och lämna in den senast den 10 september. Du får besked om din ansökan 4 månader senare, det vill säga i januari. Sedan kan du själv välja när under året du genomför ditt utvecklingsarbete. Folkhälsorådets pengar kommer från norra Hälso- och sjukvårdsnämnden och Strömstads kommun.

Att tänka på när du söker pengar:

 • Försök att på ett så tydligt sätt som möjligt koppla det du ska göra till något av folkhälsorådets inriktningsområden; Jämlika och jämställda livsvillkor, medborgardialog, psykisk hälsa samt goda levnadsvanor. Kommer ditt utvecklingsarbete skapa möjligheter för fysisk aktivitet? Bidrar du kanske till barn- och ungas delaktighet eller skapar du en social mötesplats? 
  Om du vill inspireras kan du kika i folkhälsorådets policy och folkhälsoplanen för 2016-2019.PDF (pdf, 1.8 MB)
 • Folkhälsorådet har som regel att du ska kunna delfinansiera utvecklingsarbetet till hälften.
 • Ditt utvecklingsarbete ska vara befolkningsinriktat eller riktat till en grupp. Det kan handla om hela befolkningen eller en grupp i befolkningen, exempelvis flickor i 15-årsåldern.
 • När du är färdig med din insats ska du redovisa den på folkhälsorådets redovisningsblankett.

Du kan söka pengar för:

 • Föreläsnings- och utbildningsdagar, kurser och utbildningar.
 • Metodutveckling, uppstart av nya verksamheter eller organisationsförändringar.
 • Fysiska investeringar.
 • Enkäter, undersökningar och utredningar.   

Du kan inte söka pengar:

 • För ordinarie verksamhet. Folkhälsopengarna är tänkta till utvecklingsarbete och får inte användas för att finansiera en verksamhet år efter år eller täcka upp för en verksamhet som har lagts ner.
 • För projekt som syftar till att förbättra hälsan hos en personalgrupp.
 • Om din organisation/förening är verksam utanför Strömstad.
 • Om ditt projekt ligger för långt från folkhälsomålen.

Ansökningstid för insatser under år 2017

Ansökningstiden för insatser som ska genomföras under 2017 gick ut den 10 september 2016. Samtliga medel är fördelade i olika utvecklingsarbeten.

Ansökningstid för insatser under år 2018

Om du ska genomföra en insats under år 2018 kan du lämna in ansökan fram t.o.m. 10 september år 2017. Folkhälsorådet tar beslut om din ansökan i december år 2017.

Formulär för ansökan hittar du under E-tjänster, Ansök om bidrag eller redovisa.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-11-17, Lena Sundberg

SIDANSVARIG: Terése Lomgård