HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:0

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Flerval
Grundskola

Enligt skollagen skall den kommun där man är bosatt ordna utbildning för alla som har rätt att gå i grundskolan.

Alla barn som är folkbokförda i Strömstad är garanterade en plats i förskoleklass och grundskola, i en skola så nära bostaden som möjligt.

Rätt till skolgång

Höstterminen det år ditt barn fyller sex år skall barnet börja i förskoleklass. Barnet har även rätt att börja förskoleklass ett år tidigare, om vårdnahdshavaren så önskar.

Skolplikt

Från sex år råder skolplikt. Det betyder att alla barn måste börja i skolan senast höstterminen det år de fyller sex år.

Kontakt

Förvaltningschef
Nicklas Faritzon
Telefon 0526‑192 10
nicklas.faritzon@stromstad.se

Utvecklingsstrateg
Pia Bernhard Johnson
Tel 0526-193 98 pia.bernhardjohnson@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-08-15, Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Nicklas Faritzon