HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Varumärket Strömstad

Strömstads platsvarumärke ska bidra till att profilera Strömstad som en attraktiv ort för boende, besökare och företagare!

Platsvarumärket togs fram 2018 och är först ut i arbetet med en varumärkesstrategi för hela kommunen. Arbetet har sin grund i önskemål från näringsliv om en tydligare och mer enhetlig bild av Strömstad som boplats och besöksmål.

Platsvarumärket syfte:

  • Skapa en enhetlig och attraktiv bild av Strömstad och Strömstads kommun,
  • Skapa stolthet hos strömstadsborna och bekräfta deras val att bo och verka här,
  • Ge alla som bor och verkar i Strömstad en plattform att kommunicera utifrån för att gemensamt bygga en positiv bild av Strömstad,
  • Skapa goda förutsättningar för näringslivet genom en tydlig marknadsföring.

Önskemål om att ta fram ett "boplatsvarumärke" som profilerar Strömstad kommer från det lokala näringslivet. En tydligare bild av vad som särskiljer Strömstad behövs för ökad konkurrenskraft och för att attrahera både entreprenörer, inflyttare och arbetskraft. Inte minst Strömstads kommun behöver de närmaste åren rekrytera ett stort antal medarbetare inom främst skola och omvårdnad.

Kommunikationsplattform utifrån varumärkeslöfte

Varumärkeslöftet "Havet i centrum - livet i fokus" beskriver vad Strömstad lovar de som kommer i kontakt med platsen. Det lyfter fram starka värden och visar vad som särskiljer oss som boplats och destination. Med Strömstad som plats avses hela Strömstads kommun med alla sina kommundelar.

Som grund för varumärkeslöftet ligger statistik och undersökningar bland både helårs- och delårsboende, bland besökare men också bland de som inte besöker Strömstad.

Underlaget har diskuterats och kompletterats vid olika workshops med näringslivet, gymnasieungdomar fastighetsägare, politiker, chefer och anställda inom kommunen.

Logotyp för platsvarumärket

Platsvarumärkets grafiska symbol är platsens logotyp. Logotypen används för att förena och lyfta fram Strömstad. Symbolen får gärna komplettera olika verksamheters egna logotyper, allt i syfte att bidra till en tydlig bild av Strömstad. Även Strömstads kommuns verksamheter använder platsvarummärket enligt regler i kommunens grafiska handbok.

Samarbetet bakom

Projektgruppen bakom Strömstads fleråriga arbete med varumärket: Michael Skärström - Nöjesskräddarn, Maud Wimmer - Orvelin Group, Helene Berntsson - Scandic Laholmen, Mia Kempe - Daftö Resort, Tomas Trulsson - Restaurang Park, Karin Rukin, StrömstaNet,Ann Sofie Fransson - KGH Coustums, Heidi Caroline Nyström - Köpmannaföreningen/Ditt O Datt, Ola Persson – Newsec/Köpmannaföreningen, Pelle Olausson- Lagunen, Kristina Gillerstedt - Kristina Gillerstedt Photagraphy, Robert Axelsson - Livelab, Linda Einarsrud - Strömstad SPA, Ingela Skärström - Engagera ab/Företagarna, Elsie Hellström - Svinesundskommittén, Marit Björnland - iSarpsborg, Gunbritt Persson - Swedbank, Henrik Lysén - Papagoja kreativ.

Arbetsgrupp Srömstads kommun; Hans Friberg, näringslivsutvecklare, Maria Kvarnbäck kommunikationschef, Helene Evensen, utvecklingschef, Åsa Massleberg, turistchef, Elsie Hellström, Svinesundskommitten samt Jenny Åslund, projektledare Varumärket Strömstad

Stort varmt tack för ert kunnande och fantastiska engagemang, tillsammans är vi Strömstad!

.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck