HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Tomgångskörning

Att ha bilen på tomgång kan upplevas som störande och ger upphov till hälso- och miljöproblem. I Strömstads kommun är tomgångskörning i mer än en minut inte tillåten inom område med detaljplan.

Tomgångskörning ökar din bränsleförbrukning och dina avgasutsläpp vilket leder till ökade utsläpp av hälsoskadliga partiklar och cancerframkallande ämnen. Förbränning av fossila bränslen ger även utsläpp av försurande och övergödande ämnen samt ger upphov till klimatpåverkan.

Speciellt hälso- och miljöfarliga är avgaserna när motorn är kall och det sker en ofullständig förbränning. Under den kalla delen av året kan du med fördel använda motorvärmare. En uppvärmd motor drar mindre bränsle, minskar slitaget på motorn och ger lägre utsläpp.

Regler för tomgångskörning

Enligt Strömstad kommun De lokala hälsoskyddsföreskrifterna gäller följande:

6 § Inom område med detalj får förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordons hållas igång utomhus under högst 1 minut. I område utanför detaljplan gäller ovanstående regel under högst 3 minuter.”

Kontakt

Kommuncenter
0526-196 90
mbn@stromstad.se

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer
Erik Almhede
0526-193 34
erik.almhede@stromstad.se

Kristian Seth
0526-191 30
kristian.seth@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-08-25, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Mona Wrethman