HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Flerval
Fråga 1

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som kommunen lämnar för anpassning av bostäder för personer med funktionsnedsättning.

Syftet med Lagen om Bostadsanpassningsbidrag (SFS 1992:1574) är att ge personer med funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Kommuncenter

På Kommuncenter kan du boka tid för ett kort möte på 30 min med vår handläggare. Torsdagar, kl.10.00-11.45

Bidrag för bostadsanpassning kan ges till dig som har ett stadigvarande funktionshinder och som äger en bostad för permanent bruk – eller som innehar en sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt i Strömstads kommun. De anpassningar som görs ska ha en tydlig koppling till ditt funktionshinder.

Detta kan du få hjälp med

Bostadsanpassningsbidrag kan användas till att till exempel bredda dörröppningar, ta bort trösklar, montering av ramper, anpassa köksinredningen eller för att anpassa badrummet till duschrum, installera hiss eller spisvakt.

Spisvakt kan beviljas om det finns behov för att förebygga olyckor kring matlagning och om någon av följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Personen/sökanden har en utredd demenssjukdom eller är under utredning hos läkare för minnesproblematik.
 • Personen/sökanden har en dokumenterad hjärnskada med minnesnedsättningar.
 • Ett allvarligt tillbud har inträffat och ska kunna verifieras av hemtjänst eller sjukvård. Kraftig oro hos närstående/anhöriga är inte tillräckligt skäl för att beviljas bostadsanpassningsbidrag för spisvakt.

Läs mer om spisvakt i faktabladet härintill.

Bostadsanpassningsbidrag kan även lämnas för reparation, service och besiktning av viss kvalificerad teknisk utrustning som har installerats genom bostadsanpassningsbidrag (lyftanordningar, dörröppnare etc).

Villkor i korthet:

 • Bidrag lämnas endast för anpassningsåtgärder av bostadens fasta funktioner. Om du väljer en annan lösning än den kommunen föreslagit får du själv betala merkostnaden.
 • Bidrag lämnas med belopp som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna. Fasta funktioner anpassas enligt normal standard.
 • Bidrag lämnas inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas av andra orsaker än, exempelvis om de är att betrakta som normalt underhåll eller är standardhöjande åtgärder i övrigt.
 • Bidrag till anpassning av bostäder regleras i lag om bostadsanpassningsbidrag m.m. (SFS 1992:1574).

Så ansöker du

 • Ska göras på en ansökningsblankett som lämnas till kommunens bostadsanpassningshandläggare. Se kontaktuppgifter och blankett under e-tjänster. Du kan också få ansökningsblanketten via Omsorgskontoret eller av arbetsterapeuterna på kommunens rehabenhet.
 • Till ansökan ska bifogas intyg från arbetsterapeut som bekräftar att de åtgärder som du söker bidrag för är nödvändiga med hänsyn till funktionshindret. Läkare eller annan sakkunnig kan också skriva ett sådant intyg.
 • Observera att fastighetsägaren ska ge sitt medgivande till anpassningsåtgärderna på ansökningsblanketten.
 • Ansökan ska innehålla en kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning. Vid mer omfattande arbete bör du ta in offerter från flera hantverkare.

Skicka din ansökan till:

Socialkontoret
Strömstad kommun
452 80 Strömstad

Beslut och praktiskt genomförande

Kommunen prövar ansökan. Beslut kan tas först när alla ansökningshandlingar inkommit. Handläggaren kontaktar dig och ni går då igenom och diskuterar de åtgärder som du ansökt bidrag för.

Får du bidraget beviljat kan du beställa den aktuella åtgärden. När åtgärderna är klara i ditt hem gör vi en slutbesiktning. Därefter betalas bidraget ut. Du ska själv betala fakturan från den entreprenör som utfört arbetet. Du meddelar också själv kommunens handläggare det konto dit bidraget ska föras in.

Vid avslag skickar vi beskedet i ett rekommenderat brev till dig. Vill du överklaga beslutet skickar du dina synpunkter om varför du anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha till oss inom tre veckor från det datum då du fick beslutet.

Kontakt

Strömstads kommun
0526-190 00 växel

Handläggare för bostadsanpassningsbidrag

Anna Oltegen
0526-193 31
anna.oltegen@stromstad.se

länkar

BostadsanpassningsbidragPDF (pdf, 210.3 kB)

SpisvaktPDF (pdf, 134.5 kB)

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-10-08, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Lena Beltramin