HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection

Fördjupad översiktsplan för Strömstad tätort med Skee

Strömstads kommun arbetar med en fördjupad översikts­plan (FÖP) för Centrum-Skee.

En preliminär avgränsning för den fördjupade översiktsplanen ser du på kartan här nedanför. Planen ska behandla utvecklingsfrågor inom hela detta område. En del av arbetet är att föreslå nya områden för bostäder, industri, grönytor mm. En lika viktig del är hur livet och bebyggelsen ska utvecklas inom de delar som redan är bebyggda. Exempelvis kommer frågor om skolutbyggnad, parkytor, kultur, handel, besöksturism och hur man löser trafik och parkering att behandlas. Tidsperspektivet är för de närmaste 25 åren.

FÖP Centrum-Skee planeras för nytt samråd under sommaren 2018.

Karta över planområdet FÖP Strömstad tätort med Skee

kontakt

Kommuncenter
0526- 196 90
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Översiktsplanerare
Björn Richardsson
0526-196 80 
070-277 20 29
fax 0526-191 10
bjorn.richardsson@stromstad.se

Planeringsarktiekt
Malin Fransson
0526-194 56
malin.fransson@stromstad.se

Karta över fördjupad översiktsplan för Södra Kustområdet

Södra Kustområdet

Klicka i kartan för större format

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-11-02, Lena Sundberg

SIDANSVARIG: Björn Richardsson