HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Pendling

Strömstad är en utpräglad pendlings-kommun, där det sker både in- och utpendling.

Statistiska Centralbyråns statistik över pendling år 2017 (exkl pendling från/till Norge), visar på 1 394 personer som pendlar in till Strömstad och 760 personer som pendlar ut.

Många av Strömstadsborna arbetar i Norge, vilket bidrar till en att utpendlingen framförallt går mot de norra delarna av Östfold (Sarpsborg, Halden, Fredrikstad). En majoritet av arbetstagarna som pendlar in till Strömstad kommer från Halden samt Tanum.

Lägger man dessutom till pendlingsstatistik över gränsen så blir andelen pendlare högre (se bild nedan). Insamlingen av statistik över gränsregioner sker med mindre regelbundenhet, vilket gör att statistiken för pendling mellan Norge och Sverige har några år på nacken.

Arbetspendling till/från Strömstad, inklusive över norska gränsen, 2014

SCB Statistikdatabasen

I SCBs statistikdataas kan du följa statistiken över pendling, arbetskraftsutveckling m.m.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-06-24, Helene Evensen

SIDANSVARIG: Helene Evensen