HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fråga 1

Polis och kommun samverkar för ett tryggare och säkrare samhälle.

  • Polisens huvuduppgift är att minska brottsligheten och öka tryggheten.

  • Kommunen har en mängd ansvarsområden som har brottsförebyggande effekt och tillhandahåller olika välfärdstjänster som syftar till att minska risken för utanförskap och förstärka känslan av anknytning i samhället.

Trygg i Strömstad, vad tycker medborgarna?

För att kunna öka tryggheten och säkerheten för invånarna i Strömstads kommun genomförs årligen en gemensam trygghetsenkät.

Svaren är ett viktigt underlag till den kartläggning som görs inom det brottsförebyggande arbetet, där Polis och kommun samverkar.
Inom kartläggningen identifieras brottsproblem och eventuellt utsatta områden eller grupper. Den består till stor del av statistik som ex. brottsstatistik, stölder, rapporter om skadegörelse, drogvaneundersökning, alkoholtillsyn, trygghet på skola, trivselenkät från kommunalt bostadsbolag m.m.

Ett stort tack till er som deltog i undersökningen!

Här är resultatet av 2019 års trygghetsundersökning

Här är en kort sammanfattning av resultatet av medborgardialogen som ligger till grund för medborgarlöften 2020:

Enkäten kunde besvaras via webb under november måndad samt på papper under Strömstad in Light. Majoriteten har svarat via webb.

Svaren var uppdelade enligt följande:

Totalt inkom 249 svar varav
159 kvinnor
84 män
6 personer ville inte ange könstillhörighet

Majoriteten av de som svarat på enkäten är mellan 36-55 år

  • 55% bor i villa
  • 33% bor i lägenhet
  • 10% bor i radhus
  • resterande har svarat annat
Vilken tid på dygnet känner du dig otrygg?

Jag känner mig inte otrygg

53%

Hela dygnet

8%

kl. 18-22

5%

kl. 22-07

35%

(resterande tider på dygnet inga svar)

År 2017 och 2018 var det 64 % av de som svarade på enkäten som inte upplevde sig otrygga, År 2016 51 %

I hur stor grad känner du dig generellt trygg/säker i kommunen?

1= mycket otrygg

10= mycket trygg

1

6%

2

17%

3

18%

4

22%

5

22%

6

17%

7-10

0%


Hur stort eller litet är ditt förtroende för polisens sätt att bedriva sitt arbete med brott i kommunen

Mycket stort

8%

Ganska stort

22%

Varken stort eller litet

29%

Ganska litet

17%

Mycket litet

20%

Ingen åsikt

6%


Hur stort eller litet är ditt förtroende för kommunens sätt att bedriva sitt arbete med brott i kommunen?

Mycket stort

3%

Gansa stort

11%

Varken stort eller litet

23%

Ganska litet

25%

Mycket litet

32%

Ingen åsikt

8%

Vad kan polisen göra för att du ska känna dig tryggare i Strömstads kommun?
En majoritet av alla svar som inkommit gällande polisens roll för att öka tryggheten i kommunen gäller ökad polisiär närvaro/synlighet.

Vad kan kommunen göra för att du ska känna dig tryggare i Strömstads kommun?

Belysning, röja buskage

21%

Mer aktiviteter för ungdomar

5%

Gång- och cykelvägar

2%

Dialog, samverkan med polis

4%

Trafiksäkerhet

5%

Vuxennärvaro/ nattvandrare

6%

Medborgardialog

2,5%

Bevakning

5%

Trygghet på skolor

3%

Finns det någon/några platser i kommunen där du inte känner dig trygg?
Ja 65%
Nej 23%

Platser för otrygghet
Olika platser i Centrum pekas ut som otrygga, även Strömsdalen och Karlsgatan är platser där människor känner otrygghet.
Mycket att den otrygghet som upplevs är kopplad till dålig belysning eller trafik.

Läs mer om 2020 års medborgarlöften här

Uppföljning av 2019 års medborgarlöftenPDF

Frågor, vänd dig till:

Sara Olsson
Kommunpolis
Polismyndigheten
010-56 521 92
sara-m.olsson@polisen.se

Terése Lomgård
Folkhälsostrateg
Strömstads kommun
0526-19121
terese.lomgard@stromstad.se

Polisens logo

Enkäten genomförs i samverkan med Polisen.

Grannsamverkan logo.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Terése Lomgård