HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Mark och lokaler

Köpcentrum Nordby

Här hittar du information om tillgång till lokaler och mark för din verksamhet i Strömstads kommun.

Är du intresserad av handelstomter eller industritomter hittar du mer information på sidorna i vänstermenyn. Här informerar vi också om vad som gäller för ny- och ombyggnation. Kommunala bolaget Strömstadslokaler har vid olika tillfällen lokaler för uthyrning.

Vill du använda allmän mark på gator och torg för uteservering, evenemang eller diverse arbeten så hittar du mer information under sidorna om Trafik- och infrastruktur. Kontakta tekniska förvaltningen om du vill veta mer.

KONTAKT

Allmänna frågor, tillståndsfrågor (livsmedel, miljö, bygglov, alkohol):
Kommuncenter,
0526 - 190 00, kommuncenter@stromstad.se

Markförfrågningar och företagsetableringar:
Kristin Ulfstad, mark- och exploateringschef,
0526 - 191 54, kristin.ulfstad@stromstad.se

Mats Brocker, kommundirektör,
0526 - 190 10, mats.brocker@stromstad.se

Övriga frågor, näringsliv:
Åsa Massleberg, turistchef, 0526 - 190 30, asa.massleberg@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2015-12-11, Lena M Sundberg

SIDANSVARIG: Hans Friberg