HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Ansök om bygglov

Tänk på att fullständiga ansökningshandlingar gör att vi kan behandla din bygglovsansökan snabbare.

Följande handlingar ska lämnas in:

  • Ansökan om bygglov (blankett)
  • Anmälan om kontrollansvarig (blankett)
  • Teknisk beskrivning (blankett)
  • Ritningar, se checklista nedan

Blanketter hittar du under E-tjänster Självservice. Har du ett utländskt personnummer, fyll endast i födelsedatum utan de fyra sista kontrollsiffrorna. Annars får du ett felmeddelande.

Checklistor och exempelritningar

Nybyggnad av enbostadshus, fritidshus

Om- och tillbyggnader

Komplementbyggnader

Tidsbegränsat bygglov

Avvecklingsplan för tidsbegränsade bygglov
Blankett finns under E-tjänster självservice

Ritningsförklaring

Nybyggnadskarta/situationsplan

Nybyggnadskarta krävs för nyetablering inom detaljplanerat område. Nybyggnadskartan ska ligga till grund för upprättande av situationsplan. På situationsplanen ska planerad byggnation inritas.

Nybyggnadskarta för komplementbyggnader och tillbyggnader krävs när bygglovshandläggaren så bedömer.

Beställning av nybyggnadskarta
Blankett finns under E-tjänster självservice (Kartor, Mätning och GIS)

Fasadritning

Fasadritning är en ritning som visar hur byggnadens fasader ska se ut. För att kunna bedöma byggnadens höjdläge ska befintlig och planerad marknivå ritas in på respektive fasadritning. Vid nybyggnad ska samtliga fasader redovisas, vid tillbyggnad kan det räcka med de fasader som blir förändrade.

Sektionsritning

En ritning som visar hur byggnaden ser ut i genomskärning.

Konstruktionsritning

En ritning som visar hur byggnadens konstruktion ser ut. Den kan till exempel visa hur olika detaljer ska utformas, dimensioner för de material som ingår i byggnaden och isoleringstjocklekar.

Enskilt avlopp

Om din fastighet saknar anslutning till kommunalt vatten och avlopp kontrollerar vi i samband med din ansökan att fastigheten har en tillfredsställande enskild VA-anläggning. Du kan inte få bygglov om du saknar en godkänd vatten- och avloppsanläggning.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Tekniska förvaltningen

kontakt

Kommuncenter
0526-196 90
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Bygglovshandläggare
Telefontid
08.30-09.30
(ej torsdagar)
0526-196 90

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-08-09, Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Elin Solvang