HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection
Fråga 1

Detta kan du få hjälp med

Bistånd ges i första hand genom den kommunala öppenvården. Här finns personal med särskilda kunskaper att utreda och behandla alkohol- och narkotikaberoende personer.

Kommunens socialsekreterare är dörren in för dig som vill ha stöd och hjälp i fråga om missbruk. Du kan kontakta oss direkt och vi garanterar att du får en tid inom tre dagar. Kontaktuppgifter hittar du till höger. Du kan också vända dig till vår öppna och rådgivande verksamhet Lotsen, mer info nedan. Vill du träffa andra i samma situation är du välkommen till vår mötesplats på Södra Bergsgatan.

Behandlingsgaranti

Vi vill ge så bra service och hjälp som möjligt. Vår behandlingsgaranti innebär att längsta väntetid för ett första samtal med socialsekreterare ska vara tre dagar samt att det ska gå högst fyra veckor innan en individuell vårdplan upprättas.

Så går utredningen till

Vi bedömer ditt behov av hjälp genom att du och din socialsekreterare träffas ett antal gånger för att prata om din situation. Samtalen fokuserar på ditt problem, hur du ser på dig själv och ditt hjälpbehov. Vi pratar också om hur din livssituation ser ut i fråga om arbete/sysselsättning, relationer med mera. Utredningen dokumenteras med dina synpunkter inkluderade. Allt sker i samförstånd med dig. Därefter görs en bedömning av ditt vårdbehov och vi rekommenderar en lämplig hjälpinsats. De insatser vi enas om sammanfattas i en vårdplan anpassad till dina behov. Vad hjälpen består av varierar därmed från person till person.

Resursteamet utför

Resursteamet är kommunens behandlingsteam inom socialpsykiatri och missbruksvård. Här arbetar två behandlingspedagoger, en beroendesjuksköterska och en socionom. Teamet bistår enskilda personer med missbruksrelaterade problem eller som har annan psykosocial problematik. De flesta insatserna görs i den beroendes närmiljö.

Resursteamets arbete handlar mycket om att vara ett stöd i vardagen. Stödet behövs, det kan vara mycket svårt att bygga upp ett liv på nytt efter många års missbruk. Det kan också handla om att hjälpa människor att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter.

Alkoholrådgivningen Lotsen

Lotsen är en öppenvårdsmottagning med kurativ och rådgivande verksamhet för dig som är oroliga för din egen eller en nära anhörigs alkoholkonsumtion eller annat drogmissbruk. Även arbetsgivare är välkomna att kontakta oss för råd. Lotsen kan erbjuda samtal/stöd under en viss tid. Vi ordnar även kontakt med läkare om behov finns. Ingen registrering krävs, det görs heller ingen dokumentation av ditt samtal, utan kontakten kan vara helt anonym.

Kontakt Lotsen: Annelie Walldén, kurator. Tfn 0526-19 572 . (tfn tid mån kl 10.00-12.00).

Mötesplats Södra Bergsgatan

Resursteamet har kontor och möteslokal för personer med missbruksproblematik i en lägenhet på Södra Bergsgatan 6A. Varje måndag är det drop-in frukost mellan kl 8.00 och 10.00. Ingen föranmälan krävs.

Behandlingshem

I vissa fall när insatser inom kommunens regi inte räcker till, kan du bli beviljad vistelse på behandlingshem.

Lagen om vård av missbrukare

Om en person genom sitt missbruk utsätter sig själv eller någon närstående för allvarlig fara, men trots detta inte vill ha vård, är socialtjänsten skyldig att starta en utredning enligt LVM, Lagen om vård av missbrukare. Utredningen kan visa på behov av tvångsvård. Ett sådant beslut fattas av förvaltningsrätten där den som berörs alltid har ett offentligt biträde (jurist) som framför klientens uppfattning.

kontakt

 

Strömstads kommun
0526-190 00 växel

Socialtjänstens vuxenhet

Individ- och familjeomsorg                  

0526-192 77 (växel, kl. 9-12, 13-16)

Enhetschef
Camilla Karlsson
0526- 194 89 camilla.karlsson@stromstad.se

Verksamhetschef IFO: Anna Almén
0526-194 84

Besöksadress: Surbrunnsgatan 13

Fax: 0526-194 87

Alkoholrådgivningen Lotsen
Kurator
Annelie Walldén
Tel 0526-195 72
Telefontid mån 10.00-12.00

Mötesplats Södra Bergsgatan
LarsInge Fahlen
Paulin Ward
0526-191 33

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-01-04, Lena Sundberg

SIDANSVARIG: Anna Almén