HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection

Fördjupad översiktsplan för Norra kustområdet

Strömstads kommun har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) som omfattar området enligt kartan nedan till höger.

Kommunfullmäktige antog den fördjupade översiktsplanen ( FÖP) 15 december 2016 och planen vann laga kraft 2017-01-24. Antagandehandlingar kommer att publiceras på denna sida inom kort.

Utlåtande efter utställning

Utställningshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek
PDF Karta - Regler och rekommendationer.pdföppnas i nytt fönster 2.7 MB
PDF Planbeskrivning - Utställningshandling.pdföppnas i nytt fönster 18.7 MB

Samrådsredogörelse

Utredningar

Naturvärdesinventering och översiktskarta

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek
PDF Inventeringsrapport från Naturcentrum 150109.pdföppnas i nytt fönster 3.2 MB
PDF Inventeringsrapport 150108_Översiktskarta.pdföppnas i nytt fönster 4.4 MB
PDF Naturvårdsutlåtande – Medvik, Strömstads kommun.pdföppnas i nytt fönster 240.1 kB

PM vägåtgätder och kartbilagor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek
PDF PM Vägåtgärder FÖP Norra_rev20150109.pdf 1.1 MB
PDF Trafik PM kartbilagor.pdf 3.3 MB

Marinbiologisk kartering

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek
PDF Marinbiologisk kartering 2014 150327H.pdföppnas i nytt fönster 38.2 MB

kontakt

Besöksadress: Norra Bergsgatan 23

Översiktsplanerare
Björn Richardsson
0526-196 80
070-277 20 29 bjorn.richardsson@stromstad.se

Miljöplanerare
Anna Wallblom 
0526-19379
070-347 15 26 anna.wallblom@stromstad.se

Planeringsarktiekt
Malin Fransson
0526-194 56
malin.fransson@stromstad


orienteringskarta över norra kustområdet

Orienteringskarta FÖP norra kustområdet

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-02-15, Lena M Sundberg

SIDANSVARIG: Björn Richardsson