HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Utstakning

Utstakning är en viktig del i byggprocessen.

Utstakning innebär att det exakta läget samt höjden av en byggnad märks ut på marken i överensstämmelse med det givna bygglovet. Det är alltid byggherren som är ansvarig för att en åtgärd hamnar på rätt plats, oavsett om bygglov krävs eller inte.

Under vecka 4 har vi mycket begränsade möjligheter att hjälpa till med uppdrag inom kart- och mätverksamheten

Detta gäller uppdrag såsom utsättningar och lägeskontroller.

Utstakning

Till bygglovsbeslutet behöver det, i de flesta fall, finnas en situationsplan eller en nybyggnadskarta med den planerade åtgärden inritad. På situationsplanen är det lämpligt att byggnadens mått, höjdläge och avstånd till gränser framgår. Utstakning innebär att det som finns inritat på situationsplanen märks ut på marken. Utstakningen visar alltså var den planerade åtgärden kommer att hamna på tomten. Det finns två sorters utstakning, grovutstakning samt fintutstakning.

Grovutstakning innebär att byggnadens hörn markeras grovt.

Finutstakning innebär att byggnadens hörn och eventuellt höjd markeras med pinnar eller på profiler.

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att man kontrollerar byggnadens läge, mått, form, och höjd mot givet bygglov.

Lägeskontroll görs när formen till grunden är färdig men innan man börjar gjuta plattan. Om en lägeskontroll utförs i tid finns möjlighet att rätta till eventuella fel.

Byggherren ansvarar för att huset blir byggt på rätt plats och enligt beviljat bygglov. Utstakning och lägeskontroll kan utföras av Kart- och mätavdelningen eller av person som Kart- och mätavdelningen godkänt. 

Utstakning

kontakt

Reception
0526- 196 90
mbn@stromstad.se

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Mätningsingenjör
Johan Hellman
0526-191 88
johan.hellman@stromstad.se

Kartingenjör
Emma Carlsson
0526-191 87
emma.carlsson@stromstad.se

Mätare
Lars-Inge Göthesson
0526-191 89
lars-inge.gothesson@stromstad.se

GIS-samordnare
Maria Syrén
0524-183 59
maria.syren@munkedal.se

GIS-ingenjör
Amanda Tollesson
0526-196 40
amanda.tollesson@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-11-21, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Elin Solvang