HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Hjälp för demenssjuka

Demenssjuka och deras anhöriga kan behöva särskilt stöd i vardagen. I Strömstad finns möjligheter att få hjälp i hemmet av demensteamet Solbohöjden, vi erbjuder också dagverksamhet på äldreboendet Solbogården.

Solbohöjden i Strömstad erbjuder social samvaro och stimulans för den demenssjuke. Vi kan också ge anhöriga avlastning över dagen liksom stöd i hemmet för både den demenssjuke och anhöriga. Utöver vad den demenssjuke behöver av omsorg, läggs mycket av tiden på anhörigstöd och kontakt med hemtjänst och andra verksamheter i kommunen. 

Dagverksamhet

Dagverksamheten ligger inne på Solbogårdens äldreboende och är öppen fem dagar och två kvällar i veckan. Vi har möjlighet att erbjuda plats för sex gäster i varje grupp och det finns alltid två personal i tjänst.

De flesta gästerna besöker verksamheten flera gånger i veckan. Gästerna hämtas i sina hem av personal i verksamhetens buss. Syftet är att de demenssjuka ska få social samvaro och stimulans genom exempelvis äta tillsammans, samtala, sjunga. Ibland åker vi även på utflykter.

Hjälp hemma

Personalteamet delar upp sig och arbetar både inne på dagverksamheten och ute i hemmen som ett hemvårdsteam. Vi kan till exempel hjälpa till med inköp, ge stöd vid besök hos läkare och tandläkare eller uträtta andra ärenden. Hemvårdsteamet arbetar både dag- och kvällstid efter behov och biståndsbedömning.

Ansökan och kostnad

Ansökan om hjälp av demensteamet görs till biståndshandläggare på kommunen. Kostnaden för hjälp i hemmet beräknas på samma sätt som vanlig hemtjänst. Kostnaden för dagverksamhet är 60 kr per gång och faktureras i efterhand.

Kontakt

Strömstads kommun
0526-190 00 växel

Biståndshandläggare

Kajsa Sahlberg
0526-190 58

Ingela Bernholtz
0526-196 28

Anna-Maria von Krassow
0526-196 30

Enhetschef bistånd
Blagica Strojmanov
0526-194 36


Hittar du vad du letar efter?

  Ett oväntat fel har uppstått.

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-09-11, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Anna-Maria Bonskog