HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen

452 80 Strömstad
Telefon 0526-191 60
Växel 0526-190 00

Besöksadress:
Prästängsvägen 30
Fastigheten Mekanikern 1
Prästängen

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-12.00 samt 13.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till tn@stromstad.se eller ring oss på 0526-191 85.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Multiple selection
Vattenmätaren

Digital vattenavläsning sker vid förbikörande av fastigheten med hjälp av instrument i bilen

Strömstads kommuns vatten- och avloppsavdelning (VA) debiterar dricksvatten utifrån uppmätt förbrukning av dricksvatten.

Vattenavläsning

Vattenavläsningen är viktig för att du som kund debiteras för den mängd vatten som förbrukas per år. Faktureringen baseras på fjolårets vattenförbrukning.

Mätningen görs med hjälp av vattenmätare som finns monterade hos fastigheter som är anslutna till kommunens vatten- och avloppsnät. Från och med 2014 har VA-avdelningen jobbat fortlöpande med att bytta ut äldre mekaniska vattenmätare till digitala vattenmätare. VA-avdelningens målsättning är att alla abonnenter ska få digitala fjärravläsbara vattenmätare.

Byte av vattenmätare

För att mätaren skall visa rätt behöver den ses över regelbundet. Översynen innebär att vattenmätaren monteras ner för kontroll. För dig som abonnent betyder det att din vattenmätare byts ut mot en ny.

För att säkerställa att din vattenmätare fungerar som den ska byter vi ut den ungefär vart tionde år. Innan bytet måste du kontrollera att mätaren är lätt åtkomlig och att avstängningsventiler fungerar. Mätarbytet kostar inget.

Om VA-personal inte kunnat få tillgång till vattenmätaren vid utnämnd tid, debiteras fastighetsägaren en kostnad av 605 kr (inkl. moms) enligt VA-taxa ”Förgävesbesök efter överenskommen tid."

Vatten- och avloppsavdelningen rekommanderar att läsa av vattenmätaren en gång per månad för att själv kunna ha kontroll om någon vattenläcka uppstår i fastigheten.

Att tänka på vid mätarbyte

I samband med byte eller nymontering av vattenmätaren gör teknikern en bedömning av mätarplatsen. Strömstads kommun följer branchorganisationen Svenskt vattens råd och anvisningar om hur en mätarplats skall vara anordnad.

Vattenmätarens placering inomhus.

Checklista vid byte av vattenmätare.

Mekanisk vattenmätare

På bilden kan följande utläsas på vattenmätaren:

  1. Totalförbrukning i kubikmeter. Det är denna siffra som efterfrågas vid avläsning.
  2. Mätaren visar decimaler under kubikmeter på totalförbrukningen. Dessa värden behöver inte anges på avläsningskortet.
  3. Flödesindikator. Snurrar denna förbrukas vatten någonstans i fastigheten.

Digital vattenmätare

Dessa vattenmätare använder sig av ultraljudsteknik och har inga rörliga delar. För närvarande ersätts samtliga vattenmätare som tas ner för översyn med denna typ av vattenmätare. Den digitala vattenmätaren mäter inte bara vatten, den avslöjar bl.a. läckage (rinnande toalett, ej stängda kranar mm).

Mätvärdet anges med stora siffror mitt på displayen.

Två blinkande prickar i nedre högra hörn på displayen betyder att mätaren är aktiv.

Förutom mätvärdet kan följande noteras i vattenmätarens display

Flow = Pilen visar vilken riktning vattnet har.

Leak = Detta kan vara ett tecken på läckande rörledning eller t.ex. toalett.
(Leak dyker upp i skärmen om vattnet inte har stått stilla i mätaren minst en konstant timme det senaste dygnet.)

Burst = Vattenflödet har konstant varit högt under minst 30 minuter, vilket kan vara ett tecken på brott i rörsystemet. Kan även visas vid exempelvis bevattning av gräsmattan.

Tamper = Försök till åverkan på mätaren. t.ex. otillåten nedmontering.

Dry = Inget vatten i mätaren. Ex. sommarstuga, ingen förbrukning - systemet har tappats ner på vatten.

Reverse = Vattnet flödar igenom mätaren i fel riktning.

Ny vattenmätare som inte bara mäter vatten

Den förbättrar även ekonomin, underlättar administration och avslöjar läckage.

Läckage, rörskador och vattenspill är en ekonomisk belastning för fastigheten. MULTICAL 21, som mäter med ultraljudsteknik garanterar en exakt registrering av även den minsta vattenförbrukningen. Vattenmätaren garanterar att det är exakt den mängd vatten som förbrukas som avläses av mätaren. Detta ger slutförbrukaren förtroende för korrekt fakturering av förbrukat vatten samt möjligheten att minimera onödig förbrukning av vatten och upptäcka eventuell läckage.

Avläsningen görs enkelt med en liten hand enhet som VA-avdelningens personal använder för att läser av vattenmätaren en gång per år.

För mer information se datablad om digital vattenmätare länk: Multical 21.pdfPDF (pdf, 469 kB)

Vattenförbrukning

I genomsnitt använder varje person i Sverige 160 liter vatten per dygn. Det mesta går åt för att sköta den personliga hygienen.

De största vattenmängderna i hushållen går åt till:

  • 10 liter för mat och dryck
  • 30 liter för toalettspolning
  • 30 liter för disk
  • 20 liter för tvätt
  • 60 liter för personlig hygien
  • 10 liter för övrig användning

En villa med två vuxna och två barn/ungdomar förbrukar i genomsnitt ca 130 - 170 kubikmeter per år.

Kontakt

Om du har problem med avläsningen av din vattenmätare eller har andra frågor, kontakta VA-avdelningen på telefon 0526-19 620 eller e-post vattenmatare@stromstad.se

Ägarbyte

Frågor vidrörande ägarbyte, flyttanmälan, VA-avgifter eller faktura vänlig tag kontakt med kundtjänst 0526-19 160 eller 0526-19 620 (telefontid 8-12, 13-16:30) tn@stromstad.se

kontakt

Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad
0526-190 00
tn@stromstad.se

Vatten- och avloppsavdelningen (VA)
Jeanette Andersson
0526-196 20
jeanette.andersson@stromstad.se

Frågor om faktura/taxa (VA)
Maria Johansson
0526-191 60
maria.johansson@stromstad.se

Journummer vattenläckor (på kommunala nätet)
0526-191 50

länkar och information

ladda ner dokumentet Multical21

multical21

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-01-11, Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: Jeanette Andersson