HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen

452 80 Strömstad
Telefon 0526-191 60
Växel 0526-190 00

Besöksadress:
Prästängsvägen 30
Fastigheten Mekanikern 1
Prästängen

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-12.00 samt 13.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till tn@stromstad.se eller ring oss på 0526-191 85.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Vatten och avlopp

Vattenverket

I Strömstads kommun är de flesta av hushållen anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Övriga har enskilt vatten och avlopp.

Vatten- och avloppsverksamheten (VA) ligger som en avdelning under Tekniska förvaltningen, som rättar sig efter Tekniska nämndens beslutstaganden. Verksamheten innefattar produktion och distribution av dricksvatten, omhändertagande och rening av avloppsvatten samt hantering av dagvatten.

För enskilt vatten och avlopp är det fastighetsägaren själv som har ansvaret. Att anlägga eller ändra ett enskilt avlopp kräver tillstånd från miljö- och byggförvaltningenöppnas i nytt fönster, som också har ansvar för tillsyn över enskilda avloppsanläggningar.öppnas i nytt fönster

Mer information om vatten och avlopp finns längre ner i menyn till vänster.

Allmänna bestämmelser och vägledning

Vattentjänstlagen (LAV)

Lagen om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) trädde i kraft den 1 januari 2007. Lagen reglerar kommunens ansvar att ordna med vattenförsörjning och avloppshantering för sina invånare. Det innebär att kommunen har ansvar för att ordna med vatten och avlopp för de boende i ett område om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön. 

Läs mer på Svenskt vattens webblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om vattentjänstlagen.

Läs mer på Länsstyrelsens webblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om vattenmyndigheten.

Vatten och avloppstaxa

Vatten- och avloppstaxan är den avgift alla fastighetsägare måste betala för att få använda kommunalt vatten och avlopp. Taxan fastställs varje år av kommunfullmäktige.

Samlad taxebilaga för Strömstads kommun

Så läser du fakturan

Vatten, avlopp och renhållningsavgifterna debiteras 3 gånger per år
(tertial). Beräknad vattenförbrukning baseras på förbrukningen föregående år.
Fakturorna skickas ut i slutet på januari, maj och september. Under kan ni se
vidare förklaringar och exempel på fakturan.

Som ett alternativ till pappersfaktura kan du ta emot och betala fakturan
direkt som elektronisk fakturaöppnas i nytt fönster (e-faktura) eller via autogiroöppnas i nytt fönster.

Ägarbyte

Om du flyttar, ändrar adress eller om en fastighet får ny ägare - kom i håg att meddela din nya adress, ny kontaktperson och kontaktuppgifter via e-post till tn@stromstad.se.   

SMS-tjänst vid driftstörningar

SMS-tjänst vid driftstörningar som berör den kommunala VA-anläggningen.

E-tjänster och blanketter

SMS-tjänst vid driftstörning för vatten, avlopp och sophämtning

E-TJÄNSTER
SJÄLVSERVICE

Kontakt

Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad
0526-191 60
tn@stromstad.se

Frågor om faktura/taxa/ägarbyte/
flyttanmälan

0526-191 60
tn@stromstad.se

Frågor om vattenkvalité
vattenkvalitet@
stromstad.se

Frågor om vattenmätare
vattenmatare@
stromstad.se

Journummer efter arbetstid
0526-191 50

Allmänna bestämmelser för vatten-och avloppsanläggningar-ABVA 2014


Taxor och avgifter

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) 2014
Ladda ner dokumentet härPDF (pdf, 60.9 kB)

Samlad taxebilaga för Strömstads kommun

 

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-04-07, Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: Jerry Johansson