HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Försäljning av tobaksvaror

Den 1 juli 2019 trädde den nya tobakslagen i kraft - lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya tobakslagen ersätter den nuvarande tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Den nya lagen är en del i ett socialpolitiskt mål om att minska rökning i Sverige.

Bestämmelserna om spårbarhet och säkerhetsmärkning av cigaretter och rulltobak gäller från och med den 20 maj 2019 samt från år 2024 vad gäller andra produkter. 

Vad innebär reglerna om tillståndsplikt?

Detaljhandel och partihandel som säljer tobaksvaror måste ha tillstånd. Det görs en omfattande utredning vid ansökan, granskningen gäller bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare brottslig belastning (vandel).

Det finns övergångsregler för de som redan innan 1 juli 2019 säljer tobak och har anmält detta till kommunen. De ska mellan 1 juli och 1 november 2019 ansöka om tillstånd till kommunen.

Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens webbsida länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstereller via deras informationsbladPDF.

Vad gäller om spårbarhets- och säkerhetsmärkning?

Genom lagen införs regler om spårbarhets- och säkerhetsmärkning av tobaksvaror. Reglerna syftar till att motverka den illegala handeln med tobaksvaror och de träder i kraft 2019-05-20.

Spårbarhetssystemet ställer krav på att alla styckförpackningar med tobaksvaror ska förses med en unik identitetsmärkning som gör det möjligt att fastställa bland annat datum och plats för tillverkningen och leveransvägen. Märkningen gör det möjligt att identifiera, spåra och söka av varorna genom hela leveranskedjan fram till detaljistledet.

Utöver den unika identitetsmärkningen ska alla styckförpackningar med tobaksvaror som släpps ut på marknaden vara försedda med en säkerhetsmärkning. Säkerhetsmärkningen ska göra det lättare att avgöra om varorna är äkta eller inte och ska därför inte gå att manipulera. Den ska bestå av minst fem typer av äkthetsdetaljer, både synliga och osynliga. Minst en äkthetsdetalj ska tillhandahållas av en oberoende tredjepartsleverantör.

Läs om detta på Folkhälsomyndighetens webbsida, de är ansvarig myndighet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ändrad årlig avgift

För att den årliga avgiften ska bli rättvis utifrån den specialla handel vi har i Strömstad, så har vi delat in butikerna i två grupper; Klass 1 och Klass 2.

Tillsyn tar normalt sätt längre tid när det är en omfattande tobaksförsäljning. Det är fler varor, mer varierat utbud, det finns mer marknadsföring att bedöma etc. Avgiften ska täcka all tid som läggs ner i ärendet före, under och efter tillsynsbesöket. Kommuninvånarna ska inte stå för kostnaden utan det ska butiken göra.

För närvarande är det 38 verksamheter som tillhör Klass 1 och det är 20 verksamheter som tillhör Klass 2. Kortfattat: Klass 2 innefattar de butiker som inriktar sig mot gränshandel och som har en omfattande tobaksförsäljning.

Avgift

En avgift tas ut för handläggningen av anmälan och tillsyn av verksamheten.

Här kan du läsa mer om taxan för 2020.PDF

Yttre tillsyn

Vid yttre tillsyn besöks verksamheten där vi tittar bland annat på följande:

  1. att det finns skyltar med 18 års åldersgräns,
  2. att det finns aktuellt egenkontrollprogram,
  3. om tobaksförpackningarna är korrekt märkta
  4. om de kommersiella meddelande håller sig inom lagen.

Inre tillyn

Vid inre tillsyn granskas ekonomiska förhållanden och lämplighet av ägare och personer med betydande inflytande (PBI). Detta kommer göras en gång per år och vid behov.

E-TJÄNSTER
SJÄLVSERVICE

Kontakt

Kommuncenter
0526-196 90
mbn@stromstad.se

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Alkohol- och tobakshandläggare
Anna Sanglert
0526-193 71
anna.sanglert@stromstad.se

Alkoholhandläggare
Henrik Rörberg
0526-190 56
henrik.rorberg@stromstad.se

Skylt fökfritt. Havsbakgrund med texten en plats för alla.

Skylt rökfritt

Vill du som fastighetsägare eller näringsidkare använda samma skylt eller samma text går det jättebra.

Du kan också om du vill lägga till din logga till de skyltar vi tagit fram.

(Alla underlag finns också hos texthuset.)

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-08-19, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Anna Sanglert