HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen

452 80 Strömstad
Telefon 0526-191 60
Växel 0526-190 00

Besöksadress:
Prästängsvägen 30
Fastigheten Mekanikern 1
Prästängen

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-12.00 samt 13.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till tn@stromstad.se eller ring oss på 0526-191 85.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Avfall och återvinning

Här hittar du information om bland annat återvinningscentraler, källsortering, sophämtning, slamtömning och kompostering samt information om taxor och regler.

Återvinningscentralernas öppettider

Öppettider - Återvinningscentralen Österröd

Måndag-onsdag: 7:00-16:00
Torsdag: 7:00-19:00 (stänger klockan 16 dag före helgdag)
Fredag: 7-16
Lördag: 9-15 första lördagen i varje månad
(Lördagsöppet 2020: 4 juli, 1 augusti, 5 september, 3 oktober, 7 november, 5 december.)

Öppettider - Återvinningscentralen Sydkoster

Lördagsöppet 2020 mellan klockan 10-13 följande datum: 25 juli,
26 september, 28 november.

Öppettider - Återvinningscentral Nordkoster

Lördagsöppet 2020 mellan klockan 10-13 följande datum: 29 augusti. 

Återvinningsstationer

I Strömstad finns tolv återvinningsstationer för hushållens avfall. Där kan du lämna förpackningar av plast, papper, metall och glas.

Mer information om Återvinningsstationerna

Din sophämtning

Strömstad kommuns egen personal ansvara för att ditt hushållsavfall tas om hand. Hushållsavfallet transporteras till en behandlingsanläggning för att tas omhand på ett bra sätt för människors hälsa och miljö. För det betalar alla kommunens invånare en sophämtnings- och miljöavgift.
Mer information om hämtningsveckor för hushållssopor samt fakturor gällande sophämtning

Renhållningsabonnemang och regler

I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som innehåller föreskrifter om hantering av avfall och en avfallsplan.
Mer information om renhållningsabonnemang och regler

Källsortering och återvinning

Information om hur du sorterar ditt avfall och vad du kan lämna på återvinningscentralen liksom på de olika återvinningsstationer som finns runt om i kommunen hittar du här.
Mer information om källsortering och återvinning

Slamtömning

Kommunen anlitar Ragn-Sells AB för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare och slutna tankar.
Mer information om slamtömning

Farligt avfall

Det är viktigt att du lämnar farligt avfall på rätt plats eftersom det kan skada natur och/eller människors hälsa.
Mer information om farligt avfall

Kompostering

Planera din kompost, kompostering av matavfall behöver tillstånd, hur din kompostbehållare bör vara och hur du sköter din kompost.
Mer information om kompostering

E-TJÄNSTER
SJÄLVSERVICE

sophämtning

Strömstads kommun
452 80 Strömstad
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Information via SMS

Vid till exempel ändring av sophämtningsdagar skickas SMS till berörda kunder.

Läs mer om SMS-tjänsten: www.stromstad.se/sms

VISSTE DU ATT I STRÖMSTAD SLÄNGER VI UNGEFÄR 260 KG SOPOR PER PERSON VARJE ÅR.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-06-29, Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: Eiton Ohlsson