HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection

Två takkupor

Om ditt en- eller tvåbostadshus inte har några takkupor får du utan bygglov bygga två takkupor så länge de inte innebär ett ingrepp i den bärande konstruktionen.

Kuporna får ta upp max halva takfallet. Om ditt hus redan har en takkupa får du bara bygga till en takkupa och om huset redan har två eller flera takkupor krävs bygglov för ytterligare takkupor.

Om du gör ingrepp i den bärande konstruktionen eller om den bärande konstruktionen berörs

Om den bärande konstruktionen berörs behöver du göra en anmälan. Då får du inte påbörja byggnationen innan du fått ett startbesked.

Gör du ett ingrepp i den bärande konstruktionen behöver du söka bygglov. Då får du inte heller påbörja byggnationen innan du fått ett startbesked.

Andra tillfällen när det krävs bygglov

Bygglov behövs fortfarande om byggnaden eller byggnadsområdet är särskilt värdefullt ur en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel. Det kan till exempel vara utpekat i en översiktsplan, detaljplan eller i en kulturmiljöinventering. Byggnaden eller området kan även vara särskilt värdefullt trots att det inte gjorts en inventering.

Kommunen kan i en specifik detaljplan för en värdefull miljö bestämma att vissa bygglovsbefriade åtgärder behöver bygglov.

kontakt bygglov

Kommuncenter
0526- 196 90
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Plan- och byggchef
Elin Solvang
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

Stadsarkitekt
Unni Liljegren
0526-196 29
unni.liljegren@stromstad.se

Verksamhetsledare
Ronny Andersson
0526-194 26
ronny.andersson@stromstad.se

Administration bygglov
Birgitta Lystad
0526-191 82
birgitta.lystad@stromstad.se

Gun Persson-Klink
0526-19 682
gun.persson-klink@stromstad.se

Ann Alfredsson 
0526-194 03
ann.alfredsson@stromstad.se

Bygglovshandläggare
Telefontid
08.30 — 09.30
(ej torsdagar)

Angela Sörensson
0526-194 62
angela.sorensson@stromstad.se

Peter Buse
0526-193 96
peter.buse@stromstad.se

Marina Djakovic
0526-195 89
marina.djakovic@stromstad.se

Nawar Ali
0526-19 587
nawar.ali@stromstad.se

kontakt anmälan

Kommuncenter
0526- 190 00
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Plan- och byggchef
Elin Solvang
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

Verksamhetsledare
Ronny Andersson
0526-194 26
ronny.andersson@stromstad.se

Administration
Ann Alfredsson
0526-196 81
ann.sorensson@stromstad.se

Byggnadsinspektörer
Darun Rada
0526-194 23
darun.rada@stromstad.se

 

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2015-12-01, Lena M Sundberg

SIDANSVARIG: Elin Solvang