HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen

452 80 Strömstad
Telefon 0526-191 60
Växel 0526-190 00

Besöksadress:
Prästängsvägen 30
Fastigheten Mekanikern 1
Prästängen

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-12.00 samt 13.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till tn@stromstad.se eller ring oss på 0526-191 85.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *

Multiple selection
Kommunalt avlopp

I Strömstad Kommun finns fem kommunala avloppsreningsverk. Österröd i Strömstad är kommunens största, mindre reningsverk finns i Näsinge, Flåghult, Svinesund och på Långegärde, Sydkoster.                                  

Österröds avloppsreningsverk i Strömstad är det största reningsverket. Verket är aktuellt för ombyggnad och kommer därefter att vara dimensionerat för 30 000 pe. Läs mer om ombyggnaden av Österröds reningsverk.                                                     

Österröd tar emot en stor volym avloppsvatten, Årsflödet in till verket var år 2014 1 673 741 m³. Avloppsvatten kommer främst från från Strömstads tätort, Skee, Seläter, Hällestrand, Strand, Rossö och Tjärnö.                                                                                              

Rening i flera steg

Vid Österröd renas vattnet i flera steg. Inkommande avloppsvatten leds via inloppspumpstationen till det mekaniska reningssteget och vidare till ett sandfång. Därefter följer ett biologiskt reningssteg och mellansedimentering.

Från mellansedimenteringsbassängen går vattnet sedan vidare till kemsteget. Här leds vattnet genom fyra så kallade flockningsbassänger med efterföljande sedimenteringbassänger.

Vattnet behandlas slutligen i två poleringsdammar för ytterligare reduktion innan det leds ut i Myrens hamn.

Slammet tas om hand

Överskottslammet förtjockas och blandas med kemslam som pumpas vidare via ett luftat slamförråd till slamavvattningen. Avvattningen sker med hjälp av slamcentrifug. Det mesta av slammet pumpas idag vidare till vassbäddarna invid reningsverket, dessa vassbäddar har använts sedan våren 2007.

kontakt

Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad
0526-190 00
tn@stromstad.se

Vatten- och avloppsavdelningen (VA)
Jeanette Andersson
0526-196 20
jeanette.andersson@stromstad.se

Frågor om faktura/taxa (VA)
Maria Johansson
0526-191 60
maria.johansson@stromstad.se

Journummer vattenläckor (på kommunala nätet)
0526-191 50

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-05-17, Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: Jerry Johansson