HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen

452 80 Strömstad
Telefon 0526-191 60
Växel 0526-190 00

Besöksadress:
Prästängsvägen 30
Fastigheten Mekanikern 1
Prästängen

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-12.00 samt 13.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till tn@stromstad.se eller ring oss på 0526-191 85.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Österröd - nytt och renoverat reningsverk

Vid Österröds reningsverk tar avloppsrening för framtiden form. Det nya reningsverket har i uppgift att lämna tillbaka vattnet till naturen i det skick naturen lämnad det till markytan. Reningstekniken är ny och väntas ge stora miljöfördelar.

Strömstad växer

I dag renas största delen av Strömstads kommuns avloppsvatten på Österröds reningsverk. Efter flera års utredning togs det officiella spadtaget för en uppgradering i april 2017. Spadtaget innebar byggstart av ett delvis nytt reningsverk, men också renovering av befintliga byggnader.

Bakom satsningen fanns behov av att utöka kapaciteten för att möta behovet av ett ökande invånarantal i Strömstads kommun. Anläggningen var också i behov av renovering efter många års drift.

Projektet Österröds avloppsreningsverk omfattar elva olika processanläggningar, både om-, till- och nybyggnader.

Mer om vad som är nytt på Österröds avloppsreningsverk och den nya reningsmetoden PDF (pdf, 711.8 kB)

Nereda granuler - ny reningsprocess

Strömstad satsar på ny reningsmetod med granuler som kallas Nereda biologisk rening. Granulerna (bakterier) tillverkas i Nederländerna av företaget Royal HaskoningDHVlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nereda biologisk rening behöver inte lika mycket energi för att rena samma mängd vatten som en traditionell reningsprocess behöver. Vi räknar med en energibesparing på runt 40-50 procent i det biologiska reningsteget och minskad användning av kemikalier.

Det nya reningsverket ska:

 • vara flexibelt
 • klara reningskrav som är hårdare än idag
 • vara energibesparande
 • ge förutsättningar till återföring av näringsämnen
 • arbetsmiljövänligt
 • använda mindre kemikalier

Kostnad

Kostnaden för projektet beräknas bli cirka 240 miljoner kronor. En stor investering som finansieras av VA-kollektivets anläggnings- och brukningstaxa.

Samarbetspartners

Strömstads kommun har tillsammans med H2OLAND AB, Sweco Environment AB och Ramböll Sverige AB gjort en teknisk förstudie. Olika utredningar av bland annat marken, ledningsdragning, arkeologi, alternativa reningsprocesser, elektronik och styrsystem har gjorts och nu kan vi presentera på papper hur det nya verket kommer se ut.

Entreprenörer som är tilldelade uppdraget att bygga och renovera Österröds reningsverk är Serneke Anläggning AB, Econet Vatten och Miljöteknik, Assemblin VS AB, Assemblin EL AB, IV Väst AB, Curator AB och Emil Lundgren AB.

Har du frågor?

Kontakta:

Projektledare VA-chef
Jerry Johansson
0526-196 79 jerry.johansson@
stromstad.se 

VA-tekniker
Jan Simonsson
0526-196 59 jan.simonsson@
stromstad.se

Byggstart 20 mars 2017

Projektets framdrift:

 • 4 april 2017 - Officiellt första spadtag togs tillsammans med presidiet och Serneke anläggning AB.
 • November 2017 - Ny byggnad för Neredas reningsprocess tar form och inkommande byggnad totalrenoveras.
 • December 2017 - Inkommande byggnad besiktas ihop med laboratoriet och ställverket.
 • December 2017 - Grävningsarbetet påbörjas för gjutning av betongplatta till den nya personalbyggnaden.
 • Mars/April 2018 - Inkommande byggnad är driftsatt. Här grov-rensas avloppet för fett, sand och skräp.  
 • Mars/April 2018 - Personalbyggnaden har fått på plats väggar och tak.
 • April 2018 - Byggnaden för Neredas reningsprocess är färdig på utsidan.  
 • Juni 2018 - Neredas granuler(bakterierna) kommer till verket och en testperiod påbörjas med rening av avloppsvatten.
 • September 2018 - Rensbyggnaden och försedimenteringenssteget fungerar. Två torn (bassäng) med Neredas reningsprocess är i gång.
 • September 2018 - De gamla bassängen för biologisk rening töms och renovering påbörjas.
 • Oktober 2018 - Nu körs enbart Neredas reningsprocess.
 • Januari 2019 - Provtagningar görs och reningsverket trimmas in för att hitta rätt position och nivå i alla reningsstegen.
 • Maj 2019 - Slutbesiktningar pågår. Några brister har upptäckts, plan för åtgärder jobbas med.

Slutbesiktning sommaren 2019

Drönarbild över Österröds reningsverk i december 2018. Klicka för större bild.

Sjöledningar till och från Österröds reningsverk

Som en del i renoveringen och nybyggnationen av Österröds reningsverk planerar kommunen att lägga 14,8 km sjöledningar. Läs mer om sjöledningsprojektet.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-07-10, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Jerry Johansson