HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Styrning

Strömstad – attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet! Vår vision och värdegrund är vägledande för de beslut som tas.

Strömstads kommuns kvalitets- och styrmodell är ett stöd i arbetet med att nå visionen och de mål som kommunfullmäktige beslutat.

Vision för Strömstad 2030

Strömstad – attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet.
En internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i världsklass!

Verksamhetsidé

Strömstads kommun är en aktiv aktör i utvecklingen av samhället. Vi svarar upp mot kommuninvånarnas behov och eftersträvar samverkan med både offentliga, ideella och privata aktörer.

Övergripande mål

  • 2030 har Strömstad 15 000 invånare
  • 2030 är Strömstad en fossiloberoende kommun

Vägen mot övergripande mål och vision ska präglas av:

  • Ökat invånarengagemang
  • Effektiv ekonomisk och ekologisk hushållning
  • God social hållbarhet
  • Offensivt samhällsbyggande

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-05-11, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck