HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Strömsåns vattenråd

Strömsåns vattenråd bildades 2009 och är en lokal organisation vars huvudsakliga uppgift är att fungera som ett samverkansorgan i vattenrelaterade frågor.

Medlemmarna i Strömsåns vattenråd kommer från olika delar av samhället och arbetar gemensamt för att skapa ett helhetsperspektiv och för att öka kunskapen om vattenresurserna inom Strömsåns avrinningsområde.

Vattenrådets roll

Vattenfrågan anses vara en av vår tids mest strategiskt viktiga frågor. God vattenkvalitet är en förutsättning för både miljö och samhälle. För att hantera vattenfrågan har man inom EU enats om ett så kallat vattendirektiv där medlemsländerna är förbundna att vårda sina vattenresurser. Enligt direktivet skall medlemsländerna i EU se till att alla yt- och grundvatten når god ekologisk och kemisk status.

Strömsåns vattenråd har som uppgift att på en lokal basis lyfta problem, lösningar och idéer till myndigheter och beslutsfattare. Vattenrådet för dessutom en nära dialog med Vattenmyndigheten för Västerhavet.

Utöver att utföra vattenvårdsprojekt och undersökningar anordnar Strömsåns vattenråd vattendragsvandringar, seminarier och informationskvällar för allmänheten för att öka kunskapen om yt- och grundvatten.

Geografisk utbredning

Vattenrådets geografiska utbredningsområde omfattar Strömsvattnets avrinningsområde, c:a två tredjedelar av fastlandsdelen av Strömstads kommun, samt de kringliggande mindre avrinningsområdena inom kommungränsen. Till det läggs de delar av Överbyåns avrinningsområde som sträcker sig in i Tanums kommun. Utöver detta så ingår dessutom de marina miljöer som ligger i direkt anslutning till land, exempelvis bäckmynningar och mindre vikar.

Karta över avrinningsområdet hittar du härPDF.

Medlemmar

Medlemmarna i Strömsåns vattenråd kommer från många olika delar av samhället och jobbar tillsammans för att kommunens grundvatten, bäckar, åar och sjöar ska nå och bibehålla en god ekologisk och kemisk status. Vattenrådets arbete leds och samordnas av en ledningsgrupp.

I ledningsgruppen ingår följande deltagare:

För att få ett brett samarbete vill vi att vattenrådet ska bestå av representanter från alla möjliga olika verksamheter och intressen. Vill du eller din organisation delta i vattenrådets arbete tveka inte med att kontakta oss!

Kontakt

Kommuncenter
0526-196 90
mbn@stromstad.se

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Kommunekolog 
Sofia Peräläinen
0526-194 04
sofia.peralainen@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-08-26, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Rolf Holmgren