HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Stadsbiblioteket
Karlsgatan 17

Må - ti 11:00 - 19:00
On - fr 11:00 - 17:00

stadsbibliotek@stromstad.se

Bibliotekschef
Gunilla Sandin
Telefon 0526 -193 10

gunilla.sandin@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection

Stiftelser som förvaltas av Strömstads kommun

Strömstads kommun arbetar hela tiden med att utveckla e-tjänster och  elektroniska blanketter för att förbättra vår service till boende i Strömstad samt till företag och föreningar. För att underlätta för dig som sökande kan du nu fylla i nedanstående formulär och sedan direkt skicka in till kommunens handläggare/registrator).

  1. Ansökan fonder inom Barn- och utbildningsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  2. Ansökan fonder inom Kommunstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  3. Ansökan fonder inom Socialsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enbart boende och/eller verksamma i Strömstads kommun kan söka medel från nedanstående fonder och stiftelser.

Inom Kommunstyrelsen

Ansökningar till stiftelser förvaltade av KS prövas en gång om året; beviljade medel utbetalas normalt i början av december. Ansökningar skall vara inlämnade senast den 1 september.

Stiftelsen Abraham Holmgrens och hans kära maka Constance Charlotte Cavallius rådhus-fond (org.nr. 855900-5916)

Stiftelsens ändamål är att genom avkastning av stiftelsens medel till del täcka underhållskostnader av Strömstads stadshus samt genom hyresintäkter dela ut medel till "nyttigt ändamål inom Strömstads samhälle". Förvaltas inom Kommunstyrelsen
Kontaktperson Kurt Dahlberg

Stiftelsen A J Lundgrens donationsfond (org.nr. 855900-5908)

Stiftelsens ändamål är att genom stiftelsens "disponibla avkastning delas ut med hälften till Ragnar och Julia Stålhanes fond till förmån för Pauvres Honteux i Strömstad och med hälften till behövande personer i Strömstads kommun".  
Kontaktperson Lars-Erik Hansson

Stiftelsen Std Vette Härads barnkolonifond (org.nr. 855900-6161)

Stiftelsens ändamål är "att stödja all ideell verksamhet bland barn och ungdom under 15 år, oberoende av politiska-, religiösa- eller andra åsikter".
Kontaktperson Lars-Erik Hansson

Stiftelsen Signe o Einar Karlssons minne (org.nr. 855900-6179)

Stiftelsens ändamål är "att dess avkastning skall användas för trivsel, trevnad och prydnad inom åldringsvården i Strömstad".
Kontaktperson Lars-Erik Hansson

Stiftelsen J E Johanssons fond (org.nr. 855900-6195)

Stiftelsens ändamål är "att avkastningen årligen skall utdelas till en välskött idrottssamman-slutning inom Strömstad, som bidrag till ungdomens fysiska fostran". Kontaktperson Lars-Erik Hansson

Stiftelsen Vera Nothins minne (org.nr. 855900-6187)

Stiftelsens ändamål är "att med avkastningen av överlämnat kapital främja behövande barns vård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande åldersstigna, sjuka eller lytta". Förvaltas av egen styrelse.
Kontaktperson Lars-Erik Hansson

Inom Socialnämnden

Stiftelsen Ståhlhanes fond Pauvres Honteux (org.nr. 855900-2764)

Stiftelsen ändamål är "att den årliga avkastningen skall delas ut till boendekostnader för behövande inom Strömstads kommun med företräde för änkor och ogifta kvinnor".
Kontaktperson Mona Back-Åsberg.  

Stiftelsen Gunvor Larssons fond (org.nr. 855900-6260)

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till trivselhöjande åtgärder för patienter och personal på kommunens äldreboende.
Kontaktperson Mona Back-Åsberg.  

Stiftelsen för äldreboende (org.nr. 854600-9633)

Stiftelsen är en sammanslagning av ett antal fonder. Stiftelsens ändamål är att i så hög grad som möjligt fördela utdelning enligt de gamla fondernas urkunder. Ändamålet är att skapa trivsel och trevnad för kommunens äldreboende.
Kontaktperson Mona Back-Åsberg.  

Stiftelsen för behövande (org.nr. 854600-9658)

Stiftelsens är en sammanslagning av ett antal fonder. Stiftelsens ändamål är att i så hög grad som möjligt fördela utdelning enligt de gamla fondernas urkunder. Målgruppen för utdelning är personer bosatta i Strömstads kommun som befinner sig i en ekonomisk svår situation, där personer i alla åldrar kan vara aktuella.
Kontaktperson Mona Back-Åsberg.

Stiftelsen Oleana Karlssons fond (org.nr. 855900-6278)

Stiftelsens ändamål är att skapa trevnad och rekreation vid Skee ålderdomshem.
Kontaktperson Mona Back-Åsberg.

Inom Barn- och utbildningsnämnden

Stiftelsen Dahlgrenska fonden (org.nr. 855900-6203)

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen dela ut medel "till inköp av skolböcker för flitiga och fattiga skolbarn samt till premier vid årsexamen". Kontaktperson Nicklas Faritzon.

Stiftelsen Slöjd o syskolefonden (org.nr. 855900-6211)

Stiftelsens ändamål är "att av den årliga avkastningen understödja syskolan eller slöjdskolan för flickor". Kontaktperson Nicklas Faritzon.

Stiftelsen Lions jubileumsgåva (org.nr. 855900-6229)

Stiftelsens ändamål är "att den årliga avkastningen skall delas ut till en elev i grundskolans högsta klass, som visat goda anlag inom endera konst, litteratur, musik eller annan konstart".
Kontaktperson Nicklas Faritzon.

Stiftelsen Gurli Jacobssons fond (org.nr. 855900-6237)

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall delas ut till "elev i avgångsklassen för visat intresse för tyska språket".
Kontaktperson Nicklas Faritzon.

Stiftelsen Kosterfonden (org.nr. 855900-6245)

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall "användas till premier eller stipendier åt skolbarn, hemmahörande på Kosteröarna, däri inbegripet Ramsö och Moholmen".  
Kontaktperson Nicklas Faritzon.

Stiftelsen Std:s grundskolas samfond nr.1 (org.nr. 855900-6252)

Stiftelsen är en sammanslagning av ett antal fonder. Stiftelsens ändamål är att i så hög grad som möjligt fördela utdelning enligt de gamla fondernas urkunder. Ändamålet är att avkastningen används till förmån för eleverna vid grundskolan i kommunen.
Kontaktperson Nicklas Faritzon.

kontakt

Fritidsansvarig
Kurt Dahlberg
0526 - 194 15
072 - 14 11 575
kurt.dahlberg@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23

Postadress
452 80 Strömstad

Kommunstyrelsen
Carsten Sörlie
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Socialnämnden
Mona Back-Åsberg
0526-193 81
mona.back-asberg@stromstad.se

Barn- och utbildningsnämnden
Nicklas Faritzon
0526-192 10
nicklas.faritzon@stromstad.se

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-12-15, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck