HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Skyddsrum i Strömstad

Skyddsrum för allmänheten finns på olika platser i Strömstad. Ansvaret för att de fungerar är delat mellan kommunen och privata hyresvärdar. Här har vi samlat vanliga frågor och svar om skyddsrum.

Information om skyddsrum samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Hittar du inte svaret på just din fråga går det bra att mejla den till skyddsrum@msb.se

Var finns skyddsrum?

Skyddsrum finns i huvudsak i tätorter. Var de finns kan du se på kartan i MSB:s kartportal. MSB har också register över alla skyddsrum.

Hitta ditt närmsta skyddsrum på kartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När kan skyddsrum användas och av vem?

De kan användas av civilbefolkningen i händelse av krig.

Hur vet jag om det finns ett skyddsrum i det hyreshus jag bor i?

Skyddsrumsskylt

Alla skyddsrum ska vara utmärkta med skyddsrumsskylt på husfasaden, se bilden till vänster. Ägaren till en byggnad eller annan anläggning där det finns ett skyddsrum ska genom skyltning på byggnaden eller anläggningen ge anvisning om var utrymmet finns.

 

Hur vet jag om skyddsrummet i min fastighet är aktivt?

Titta på skyddsrumskartan för vägledning eller kontakta skyddsrum@msb.se med din fråga.

Till skyddsrumskartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om det inte finns skyddsrum i min fastighet, vart ska jag ta vägen om kriget kommer?

Ta dig till det skyddsrum som är närmast där du befinner dig. I nödfall kan du bege dig till annat skyddande utrymme såsom källare, tunnel eller tunnelbanestation.

Hur många skyddsrum finns det i Sverige?

Det finns cirka 65 000 skyddsrum i Sverige.

Vem har ansvar för skyddsrummet i mitt hus?

Det är ägaren till en byggnad som innehåller skyddsrum som har underhållsansvaret. Om en skyddsrumskontroll visar på brister blir ägaren ålagd att åtgärda dessa.

Skyddsrummet i mitt hus är cykelförråd. Får det vara det?

Ja. I fredstid får skyddsrum användas för andra ändamål under vissa förutsättningar. Cykel- och lägenhetsförråd i skyddsrum är vanligt förekommande. Fredsanvändningen av lokalen får inte bli mer komplicerad än att skyddsrummets olika detaljer är åtkomliga för fortlöpande underhåll och inspektion, samt att iordningställande av skyddsrummet inom 2 dygn är möjligt.

Tillhör jag något speciellt skyddsrum?

Nej, vid fara under höjd beredskap söker du skydd i det skyddsrum som är närmast.

Hur länge kan man vistas i ett skyddsrum?

Skyddsrummen ska vara konstruerade för att avsett antal personer ska kunna vistas där i minst tre dygn.

Finns det tillräckligt med skyddsrum för alla invånare i Sverige?

Det finns cirka 65 000 skyddsrum och med plats för 7 miljoner personer. Omfattningen begränsas till att avse de situationer där acceptabla alternativ till fysiskt skydd inte kan antas finnas.

Hur lång tid får det ta att ställa i ordning ett skyddsrum?

Iordningställandet får ta max 2 dygn.

Hur står det till med beredskapen att iordningställa skyddsrum? Vem är det som iordningställer om larmet går?

Byggnadens ägare eller dess representant är ansvarig för att under höjd beredskap bereda tillträde till skyddsrummet. De som befinner sig på plats ställer iordning skyddsrummet enligt den instruktion som finns i skyddsrummet.

Vem bestämmer om det ska byggas nya skyddsrum?

Eventuell nyproduktion av skyddsrum utgår från bedömd hotbild samt regeringens och riksdagens inriktning för skyddsrumsverksamheten.

Hur många personer ryms i ett skyddsrum?

Ytan som är beräknad per person i ett skyddsrum är 0,75 m2. Eftersom storleken på skyddsrum varierar, varierar även hur många personer som får plats i ett skyddsrum.

Vad finns i ett skyddsrum?

I ett skyddsrum ska det finnas, när det är iordningställt, vatten upptappat på kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter. I en krigssituation får du vara beredd på att det kan vara avbrott i exempelvis vatten-, el- och värmeförsörjningen till skyddsrummet.

Får jag ta med mitt husdjur till ett skyddsrum?

Skyddsrummen är avsedda för befolkningen. Husdjur får inte tas med till skyddsrummet på grund av t.ex. allergirisken.

Vem gör besiktningar av skyddsrum?

MSB har i sitt uppdrag ansvar för att föra register över landets skyddsrum. I detta uppdrag genomförs skyddsrumskontroller och tillsyn. Bestämmelser i Plan- och bygglagen kräver också att redovisning av skyddsrumsyttrande görs av skyddsrumssakkunnig i samband med vissa byggprojekt (se 10 kap. 17 § Plan- och bygglagen).

Vad ska jag tänka på som ägare av fastighet med skyddsrum?

Ett skyddsrum ska kunna ställas iordning för sitt ändamål inom två dygn. Du som ägare har underhållsansvar av ett skyddsrum och får inte göra förändringar av skyddsrummet som försämrar dess skyddsförmåga. Det är ägarens ansvar se till att skyddsrummets standard inte avviker från den ursprungliga tekniska nivån. Du kan läsa mer i handboken Skyddsrum SR 15.

Du hittar handboken Skyddsrum SR 15 på sidan skyddsrumsföreskrifter och handböckerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vilken utrustning ska finnas i skyddsrum?

Alla skyddsrum har vid byggnationen försetts med utrustning avsedd för iordningställande av skyddsrummet och skyddsrumsdriften. Vilken utrustning som ska finnas i respektive skyddsrum beror på flera saker, exempelvis teknisk bestämmelse som skyddsrummet byggts enligt, storlek på skyddsrummet samt utrustning avsedd för andra specifika behov för skyddsrummet. I skyddsrumshandboken presenteras en lista över grundutrustning för nybyggda skyddsrum. Se Skyddsrum SR 15, kap 7.

Du hittar handboken Skyddsrum SR 15 på sidan skyddsrumsföreskrifter och handböckerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var kan jag köpa utrustning till skyddsrum?

Du kan köpa utrustning hos skyddsrumsleverantörer.

Kontaktuppgifter till skyddsrumsleverantörerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kan jag avveckla mitt skyddsrum?

Skyddsrum ska vara kvar och kan endast vid särskilda skäl avvecklas. Avvecklingsansökan prövas av MSB.

Läs mer om avveckling av skyddsrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kostar det att avveckla skyddsrum?

MSB tar inte ut någon avvecklingsavgift men kostnader kan, i de fall avveckling av skyddsrum har medgivits, förekomma för avrustning av skyddsrumsfunktionen. Dessutom ska en certifierad skyddsrumssakkunnig utföra en avvecklingsbesiktning och kostnaden för besiktningen ligger på byggnadens ägare.

Kan jag bygga nytt skyddsrum?

För närvarande byggs inga nya skyddsrum. I ett anpassningsskede kan nya skyddsrum byggas om regeringen och riksdagen beslutar om detta. I vissa fall kan ägare av byggnad innehållande skyddsrumsfunktion flytta funktionen inom fastigheten. Detta sker i förekommande fall utifrån förutsättningar beslutade av MSB.

Kan jag ansöka om bidrag för skyddsrum?

Nej.

Hur ska jag underhålla mitt skyddsrum?

Att underhålla ett skyddsrum är normalt sett inte svårare än att sköta sin övriga byggnad, skötseln kompletterar det ordinarie fastighetsunderhållet. Om det råder osäkerhet hur detta ska göras rekommenderas att skyddsrumssakkunnig kontaktas för rådgivning.

Exempel på underhållsåtgärder:

  • se till att skyddsrumsskyltar finns
  • smörja stängningsbeslag och gångjärn på skyddsrumsdörrar
  • åtgärda eventuella rostangrepp på karmar, trösklar, luckor och dörrar
  • se till att golvbrunnens avstängningsanordning fungerar och att brunnen är rengjord
  • se till att endast skyddsrumsutrustning finns i skyddsrumsförrådet.

Vilka ändringar kan jag göra i skyddsrum?

Du får inte göra förändringar av skyddsrummet som försämrar skyddsförmågan. Byggnadens ägare ansvarar för att skyddsförmågan inte nedsätts av de tänkta ändringsåtgärderna. Se handboken Skyddsrum SR 15, kap 9.

Du hittar handboken Skyddsrum SR 15 på sidan skyddsrumsföreskrifter och handböckerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur ofta kontrolleras skyddsrum av staten?

Det finns inget fastställt tidsintervall, omfattningen är beroende av vilka anslagsmedel MSB får för kontrollverksamheten. Skyddsrum tas ut till kontroll utifrån senaste kontrolldatum och geografisk placering. Stickprov görs också fortlöpande.

Vad gäller vid försäljning och köp av byggnad med skyddsrum?

Ansvaret för underhåll av skyddsrummet övergår till den nya ägaren. Vid köp av byggnad innehållande skyddsrum kan spekulanten anlita en skyddsrumsakkunnig för att genomföra en överlåtelsebesiktning av skyddsrummet. Detta för att spekulanten ska kunna skapa sig en uppfattning om eventuella skador och otillåtna åtgärder som gjorts på skyddsrummet, så att dessa kan åtgärdas i samband med överlåtelsen. Det är ägarens ansvar att se till så att skyddsrummets standard inte avviker från den ursprungliga tekniska nivån.

Hur ser planeringen ut för skyddsrum i Sverige framöver?

Några nya skyddsrumsplatser har inte byggts i Sverige sedan 2002 och många av de skyddsrum som finns i dag behöver moderniseras. Hur behovet av skyddsrum ser ut utifrån dagens hotbild och om det ska byggas fler skyddsrum eller om nuvarande skyddsrum ska kompletteras med andra former av skydd ska utredas. MSB, som har ett övergripande ansvar för landets skyddsrum, anser att befintliga skyddsrum ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt, men ytterst är det riksdag och regering som beslutar om den framtida inriktningen.

Kontakt

Kommuncenter

Stadshuset Norra Bergsgatan 23.

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Växeln öppet vardagar:
8:00 - 12:00,
13:00- 16:30


Säkerhetssamordnare

Via växel 0526-190 00
kommun@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-05-24, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Peter Birgersson Dafteryd