HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Krisberedskap

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner

I Strömstads kommun finns god beredskap om det skulle inträffa en stor olycka eller annan händelse. Det är också viktigt att du ser över din egen beredskap inför till exempel ett långvarigt strömavbrott.

Samhällets beredskap är i många fall summan av enskildas beredskap. Därför är det viktigt att vi alla är väl förberedda om något allvarligt händer.

Sista veckan i maj får alla hushåll i Sverige broschyren "Om krisen eller kriget kommer". Broschyren är samhällsinformation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Innehållet tar upp hur vi ska bli bättre förberedda på följderna av allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter. Det är händelser som kan påverka att samhällets service inte fungerar som vi är vana vid. Vid exempelvis störningar i viktiga it-system kan:

 • elförsörjningen påverkas,
 • mat och andra varor kan ta slut i affärerna,
 • mobilnät och internet slutar att fungera.

Bakgrunden till att hushållen informeras av MSB är att även om Sverige är tryggare än många andra länder, så finns det hot mot vår säkerhet och självständighet. Därför behöver alla få information om hur man kan förbereda sig för att klara en besvärlig situation. Är du välinformerad och förberedd kan du agera och hjälpa andra om något händer. På det sättet medverkar du till att hela landet bättre kommer att klara en svår påfrestning både i fred och vid krig.

Fakta om förberedelser för kris och krig och svar på frågor om egen beredskap finns på MSB:s webbplats för privatpersoner, dinsäkerhet.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Risk- och sårbarhetsanalys

Alla kommuner och landsting har enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, en skyldighet att för varje ny mandatperiod genomföra en Risk- och sårbarhetsanalys inom sitt eget ansvarsområde.

Risk- och sårbarhetsanalysen sammanställs i en rapport som skickas till Länsstyrelsen. Du kan ta del av Strömstads kommuns Risk- och sårbarhetsanalys för 2015-2018 här.PDF (pdf, 692.1 kB)

Kommunens krisorganisation

Om en stor olycka eller annan händelse, som påverkar många människor i kommunen, skulle inträffa kallas kommunens krisledningsgrupp samman.

Krisledningsgruppen leder och samordnar arbetet. Det kan till exempel vara att stänga skolor vid snöoväder, att prioritera reservkraften vid ett långvarigt elbortfall eller att ordna transporter av personal och medborgare. Ledningsgruppen sköter även kontakterna med massmedia.

Krisledningsgruppen består av tjänstemän från kommunstyrelsens förvaltning och chefer från andra förvaltningar som är berörda av krisen. Om krisen kräver politiska beslut kallas krisledningsnämnden in.

Information via kommunens webbplats

På kommunens webbplats www.stromstad.se lämnar vi den första informationen om en stor olycka eller kris inträffat. Vi kommunicerar också i sociala medier. Om det krävs öppnar vi även en upplysningscentral för information via telefon och e-post. Telefonnumret dit är 0526-193 00 och e-postadressen krisinfo@stromstad.se.

Information lämnas även via Sveriges Radio Väst på frekvens 97,6 eller 100,8 MHz.

Det är viktigt att inga motstridiga eller felaktiga uppgifter sprids. På webbplatsen www.stromstad.se hittar du alltid saklig och korrekt information. Växeln och upplysningscentralen hämtar sin information från webbplatsen. Om vi behöver informera via andra kanaler hämtar vi även den informationen från webbplatsen.

Kommunikation vid störningar

Vid störningar i telefonin kan det bli problem att ringa larmsamtal till 112 eller söka information via telefonen. En batteridriven radio kan vara bra att ha för att kunna få till sig information vid en telestörning eller elavbrott.

Sveriges radio P4 är Sveriges beredskapskanal och informerar om större händelser och störningar.

Är både telefoni och internet utslagna kommer särskilda servicespunkter att upprättas vid bland annat:

 • Kommuncenter och Biblioteket i Strömstad
 • Infocenter vid torget
 • Strömstad Gymnasium
 • Skee skola
 • Mellegårdens skola
 • Räddningsstationerna på Nord och Sydkoster
 • Förskolan Vildkotten i Krokstrand
 • Förskolan Nordby
 • Rossö Skola
 • Tjärnö Skola
 • Överby IF klubbstuga

Om inte elektronisk kommunikation fungerar så bemannar vi brandstationerna i Strömstad, Skee och Nord- och Sydkoster för att då kunna nå SOS Alarm via RAKEL


kontakt

Kommuncenter

Stadshuset Norra Bergsgatan 23.

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Växeln öppet vardagar:
8:00 - 12:00,
13:00- 16:30


Säkerhetssamordnare

Via växel 0526-190 00
kommun@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-07-01, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Peter Birgersson Dafteryd