Startsida - Klicka här för att ladda en ny bild från Strömstad och ta dig till startsidan
Navigering
  
Diarium - Postlista
Navigering
  
Ditt inflytande
Navigering
  
Eu-val 25 maj
Navigering
  
Fyrbodals kommunalförbund
Navigering
  
Kommunala bolag
Navigering
  
Kontakt
Navigering
  
Nämnder
Navigering
  
Ronnie har ordet
Navigering
  
Webbsändning
Navigering
  
Visioner för Strömstad
Navigering
  
Ärendelistor och protokoll
Navigering
  
Barn- och utbildningsnämnden
Navigering
  
Kommunfullmäktige
Navigering
  
Ledamöter
Navigering
  
Prenumerera
Navigering
  
Protokoll Kommunfullmäktige
Navigering
  
Webbsänt Kommunfullmäktige
Navigering
  
Kommunstyrelsen
Navigering
  
Miljö- och byggnämnden
Navigering
  
Omsorgsnämnden
Navigering
  
Tekniska nämnden
Navigering
  
Sammanträdesschema
Navigering
  
Webbsändning av Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ärendelista 2012-05-24

Tid: Torsdag 24 maj 2012 kl 18.00 
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal
Information och föredragningar:
A.     Allmänhetens frågestund
B.     Utdelning av Folkhälsopriset för 2011
C.     AB Strömstadsbyggen, Göran Wallo
D.     Information om delårsrapport per 31 april, ekonomichef Agneta Johansson
Information om sidans uppbyggnad:
  • Svart text - länkar till pdf filen där handlingarna i ärendet finns
  • Röd text - länkar till den inspelade filmen i ärendet

För att alla ska kunna ta del av det som finns på sidan har vi skrivit ut alla länkar i sin helhet.

Presentation av Anneli Skarp Hjälmen - Mats Granbergs ersättarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sång av Christer Trygglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utdelning av Folkhälsoprisetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information AB Strömstadsbyggen av Göran Wallolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

LOV - (Lagen om valfrihet) - Ola Lindström Omsorgsförvaltningschef och Amie Stobeniuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om delårsrapport per 31 april - Agneta Johansson, ekonomicheflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Upproplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om webbsändningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Två tillkommande ärenden (21 och  22)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ärendelista

01. Finansiell rapport 2011 avseende medelsförvaltning/ pensionsmedelsförvaltningöppnas i nytt fönster (pdf, 245.3 kB)
Film - Finansiell rapport 2011 avseende medelsförvaltning/ pensionsmedelsförvaltninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

02. Årsredovisning 2011 för Fyrbodals kommunalförbundöppnas i nytt fönster (pdf, 2.1 MB)
Film - Årsredovisning 2011 för Fyrbodals kommunalförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

03. Fullmäktiges övergripande måldokument 2013 inkl. Kommunfullmäktiges prioriterade målöppnas i nytt fönster (pdf, 137.2 kB)
Film - Fullmäktiges övergripande måldokument 2013 inkl. Kommunfullmäktiges prioriterade mållänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

04. Del av kvarteret Sillen - ändring av del av detaljplan akt nr 14-STR-114 - berörande fastigheterna Sillen 9, 10 och 15 — planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 1.5 MB)
Film - Del av kvarteret Sillen - ändring av del av detaljplan akt nr 14-STR-114 - berörande fastigheterna Sillen 9, 10 och 15 — planbeskedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

05. Detaljplan för del av Hjältsgård 6:139 med flera — antagandeöppnas i nytt fönster (pdf, 2.2 MB)
Film - Detaljplan för del av Hjältsgård 6:139 med flera — antagandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

06. Strategi för eSamhälletöppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB)
Film - Strategi för eSamhälletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

07. Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning 2012öppnas i nytt fönster (pdf, 185.4 kB)
Film - Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning 2012länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

08. Viljeinriktning avseende samverkan mellan kommunerna Strömstad och Tanumöppnas i nytt fönster (pdf, 89.8 kB)
Film - Viljeinriktning avseende samverkan mellan kommunerna Strömstad och Tanumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

09. Motion från Sveza Filipova (C) om anläggande av centralt belägen hundrastplatsöppnas i nytt fönster (pdf, 64.5 kB)
Film - Motion från Sveza Filipova (C) om anläggande av centralt belägen hundrastplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10. Val av ny ledamot i Miljö- och byggnämnden efter Daniel Coster (KD)öppnas i nytt fönster (pdf, 52.3 kB)
Film - Val av ny ledamot i Miljö- och byggnämnden efter Daniel Coster (KD)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11. Avsägelse från Anita Rylander (MP) från uppdraget som ledamot i Kommunstyrelsenöppnas i nytt fönster (pdf, 52.3 kB)
Film - Avsägelse från Anita Rylander (MP) från uppdraget som ledamot i Kommunstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12. Val av ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Anita Rylander (MP)öppnas i nytt fönster (pdf, 52.3 kB)
Film - Val av ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Anita Rylander (MP)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13. Avsägelse från Birgitta Laugmo (M) som ersättare i Omsorgsnämndenöppnas i nytt fönster (pdf, 52.3 kB)
Film - Avsägelse från Birgitta Laugmo (M) som ersättare i Omsorgsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14. Val av ny ersättare i Omsorgsnämndenöppnas i nytt fönster (pdf, 52.3 kB)
Film - Val av ny ersättare i Omsorgsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

15. Avsägelse från Peter Birgersson-Dafteryd (C) från uppdraget som ersättare i Kommunstyrelsenöppnas i nytt fönster (pdf, 52.3 kB)
Film - Avsägelse från Peter Birgersson-Dafteryd (C) från uppdraget som ersättare i Kommunstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

16. Val av ny ersättare i Kommunstyrelsenöppnas i nytt fönster (pdf, 52.4 kB)
Film - Val av ny ersättare i Kommunstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

17. Avsägelse från Rolf Alm (s) från uppdrag som kommunal revisoröppnas i nytt fönster (pdf, 47.2 kB)
Film - Avsägelse från Rolf Alm (s) från uppdrag som kommunal revisorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

18. Val av ny kommunal revisor efter Rolf Alm (s)öppnas i nytt fönster (pdf, 47.2 kB)
Film - Val av ny kommunal revisor efter Rolf Alm (s)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

19. Anmälningsärendenöppnas i nytt fönster (pdf, 47.1 kB)
Film - Anmälningsärenden

20. Avsägelse Henrik Mattson ersättare Miljö och Byggnämnden
Film - Avsägelse Henrik Mattson ersättare Miljö och Byggnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

21. Val av ny ersättare efter Henrik Mattson
Film - Val av ny ersättare efter Henrik Mattsonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

22. Konsekvensen av förköpslagen
Film - Konsekvensen av förköpslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

23. Tack till Mats Granberg
Film - Tack till Mats Granberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hela kallelsen Kf 20120524öppnas i nytt fönster (pdf, 18.2 MB)

Externa länkar
Adobe Readerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kontaktinformation

Kommunfullmäktige
Administrativ chef
Ola Lindström
452 80 Strömstad
Tel 0526-193 20, fax 0526-191 10
ks@stromstad.se

Besöksadress:
Norra Bergsgatan 23

Om webbplatsen  Prenumerera/Nyhetsbrev
Informationsansvarig: Jan Palmblad
Sidansvarig: Lena Sundberg
Uppdaterad: 2012-05-25  

Strömstads kommun startsida

Strömstads kommun, 452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00, fax 0526-191 10, e-post: kommun@stromstad.se
Organisationsnummer: 212000-1405, GPS-koordinater och kontaktuppgifter