Startsida - Klicka här för att ladda en ny bild från Strömstad och ta dig till startsidan
Navigering
  
Diarium - Postlista
Navigering
  
Ditt inflytande
Navigering
  
Fyrbodals kommunalförbund
Navigering
  
Kommunala bolag
Navigering
  
Kontakt
Navigering
  
Nämnder
Navigering
  
Ronnie har ordet
Navigering
  
Val 2014
Navigering
  
Webbsändning
Navigering
  
Visioner för Strömstad
Navigering
  
Ärendelistor och protokoll
Navigering
  
Barn- och utbildningsnämnden
Navigering
  
Kommunfullmäktige
Navigering
  
Ledamöter
Navigering
  
Prenumerera
Navigering
  
Protokoll Kommunfullmäktige
Navigering
  
Webbsänt Kommunfullmäktige
Navigering
  
Kommunstyrelsen
Navigering
  
Miljö- och byggnämnden
Navigering
  
Omsorgsnämnden
Navigering
  
Tekniska nämnden
Navigering
  
Sammanträdesschema
Navigering
  
Webbsändning av Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ärendelista 2012-05-24

Tid: Torsdag 24 maj 2012 kl 18.00 
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal
Information och föredragningar:
A.     Allmänhetens frågestund
B.     Utdelning av Folkhälsopriset för 2011
C.     AB Strömstadsbyggen, Göran Wallo
D.     Information om delårsrapport per 31 april, ekonomichef Agneta Johansson
Information om sidans uppbyggnad:
  • Svart text - länkar till pdf filen där handlingarna i ärendet finns
  • Röd text - länkar till den inspelade filmen i ärendet

För att alla ska kunna ta del av det som finns på sidan har vi skrivit ut alla länkar i sin helhet.

Presentation av Anneli Skarp Hjälmen - Mats Granbergs ersättarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sång av Christer Trygglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utdelning av Folkhälsoprisetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information AB Strömstadsbyggen av Göran Wallolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

LOV - (Lagen om valfrihet) - Ola Lindström Omsorgsförvaltningschef och Amie Stobeniuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om delårsrapport per 31 april - Agneta Johansson, ekonomicheflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Upproplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om webbsändningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Två tillkommande ärenden (21 och  22)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ärendelista

01. Finansiell rapport 2011 avseende medelsförvaltning/ pensionsmedelsförvaltningöppnas i nytt fönster (pdf, 245.3 kB)
Film - Finansiell rapport 2011 avseende medelsförvaltning/ pensionsmedelsförvaltninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

02. Årsredovisning 2011 för Fyrbodals kommunalförbundöppnas i nytt fönster (pdf, 2.1 MB)
Film - Årsredovisning 2011 för Fyrbodals kommunalförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

03. Fullmäktiges övergripande måldokument 2013 inkl. Kommunfullmäktiges prioriterade målöppnas i nytt fönster (pdf, 137.2 kB)
Film - Fullmäktiges övergripande måldokument 2013 inkl. Kommunfullmäktiges prioriterade mållänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

04. Del av kvarteret Sillen - ändring av del av detaljplan akt nr 14-STR-114 - berörande fastigheterna Sillen 9, 10 och 15 — planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 1.5 MB)
Film - Del av kvarteret Sillen - ändring av del av detaljplan akt nr 14-STR-114 - berörande fastigheterna Sillen 9, 10 och 15 — planbeskedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

05. Detaljplan för del av Hjältsgård 6:139 med flera — antagandeöppnas i nytt fönster (pdf, 2.2 MB)
Film - Detaljplan för del av Hjältsgård 6:139 med flera — antagandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

06. Strategi för eSamhälletöppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB)
Film - Strategi för eSamhälletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

07. Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning 2012öppnas i nytt fönster (pdf, 185.4 kB)
Film - Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning 2012länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

08. Viljeinriktning avseende samverkan mellan kommunerna Strömstad och Tanumöppnas i nytt fönster (pdf, 89.8 kB)
Film - Viljeinriktning avseende samverkan mellan kommunerna Strömstad och Tanumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

09. Motion från Sveza Filipova (C) om anläggande av centralt belägen hundrastplatsöppnas i nytt fönster (pdf, 64.5 kB)
Film - Motion från Sveza Filipova (C) om anläggande av centralt belägen hundrastplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10. Val av ny ledamot i Miljö- och byggnämnden efter Daniel Coster (KD)öppnas i nytt fönster (pdf, 52.3 kB)
Film - Val av ny ledamot i Miljö- och byggnämnden efter Daniel Coster (KD)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11. Avsägelse från Anita Rylander (MP) från uppdraget som ledamot i Kommunstyrelsenöppnas i nytt fönster (pdf, 52.3 kB)
Film - Avsägelse från Anita Rylander (MP) från uppdraget som ledamot i Kommunstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12. Val av ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Anita Rylander (MP)öppnas i nytt fönster (pdf, 52.3 kB)
Film - Val av ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Anita Rylander (MP)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13. Avsägelse från Birgitta Laugmo (M) som ersättare i Omsorgsnämndenöppnas i nytt fönster (pdf, 52.3 kB)
Film - Avsägelse från Birgitta Laugmo (M) som ersättare i Omsorgsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14. Val av ny ersättare i Omsorgsnämndenöppnas i nytt fönster (pdf, 52.3 kB)
Film - Val av ny ersättare i Omsorgsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

15. Avsägelse från Peter Birgersson-Dafteryd (C) från uppdraget som ersättare i Kommunstyrelsenöppnas i nytt fönster (pdf, 52.3 kB)
Film - Avsägelse från Peter Birgersson-Dafteryd (C) från uppdraget som ersättare i Kommunstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

16. Val av ny ersättare i Kommunstyrelsenöppnas i nytt fönster (pdf, 52.4 kB)
Film - Val av ny ersättare i Kommunstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

17. Avsägelse från Rolf Alm (s) från uppdrag som kommunal revisoröppnas i nytt fönster (pdf, 47.2 kB)
Film - Avsägelse från Rolf Alm (s) från uppdrag som kommunal revisorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

18. Val av ny kommunal revisor efter Rolf Alm (s)öppnas i nytt fönster (pdf, 47.2 kB)
Film - Val av ny kommunal revisor efter Rolf Alm (s)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

19. Anmälningsärendenöppnas i nytt fönster (pdf, 47.1 kB)
Film - Anmälningsärenden

20. Avsägelse Henrik Mattson ersättare Miljö och Byggnämnden
Film - Avsägelse Henrik Mattson ersättare Miljö och Byggnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

21. Val av ny ersättare efter Henrik Mattson
Film - Val av ny ersättare efter Henrik Mattsonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

22. Konsekvensen av förköpslagen
Film - Konsekvensen av förköpslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

23. Tack till Mats Granberg
Film - Tack till Mats Granberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hela kallelsen Kf 20120524öppnas i nytt fönster (pdf, 18.2 MB)

Externa länkar
Adobe Readerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kontaktinformation

Kommunfullmäktige
Administrativ chef
Ola Lindström
452 80 Strömstad
Tel 0526-193 20, fax 0526-191 10
ks@stromstad.se

Besöksadress:
Norra Bergsgatan 23

Om webbplatsen  Prenumerera/Nyhetsbrev
Informationsansvarig: Jan Palmblad
Sidansvarig: Lena Sundberg
Uppdaterad: 2012-05-25  

Strömstads kommun startsida

Strömstads kommun, 452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00, fax 0526-191 10, e-post: kommun@stromstad.se
Organisationsnummer: 212000-1405, GPS-koordinater och kontaktuppgifter