Startsida - Klicka här för att ladda en ny bild från Strömstad och ta dig till startsidan
Navigering
  
Adressättning
Navigering
  
Bygglov
Navigering
  
Detaljplanering
Navigering
  
Energirådgivning
Navigering
  
Kartor och mätning
Navigering
  
Lägenhetsregistret
Navigering
  
Miljömål
Navigering
  
Miljö och hälsoskydd
Navigering
  
Djurskydd
Navigering
  
Enskilda vattentäkter
Navigering
  
Fiskeregler i havet
Navigering
  
Hälsoskydd
Navigering
  
Livsmedel
Navigering
  
Miljöfarlig verksamhet
Navigering
  
Navigering
  
Naturvård
Navigering
  
Radon
Navigering
  
Strandskydd
Navigering
  
Välj rätt båtbottenfärg
Navigering
  
Resultatredovisning
Navigering
  
Räddningstjänst
Navigering
  
Skyltpolicy
Navigering
  
Stadens miljö
Navigering
  
Säkerhet/Krisberedskap
Navigering
  
Taxor och avgifter

Miljö- och hälsoskydd

I Strömstad är resurshushållning och kretsloppstänkande en självklarhet. Miljö- och byggnämnden har en aktiv roll som vägledare i den långsiktigt hållbara utvecklingen av samhället.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen samverkar med övriga inom Miljö- och byggförvaltningen på uppdrag av Miljö- och byggnämnden för att nå visionen om det långsiktigt hållbara samhället.

För att trygga en god livsmiljö inom kommunen ska det finnas ren luft, rent vatten, en livskraftig natur, bra livsmedel, god inomhusmiljö och god djurhållning.

Vi ska i linje med tankarna i Agenda 21 samt i enlighet med gällande miljömål inspirera och driva på miljöarbetet och delta i den miljöstrategiska planeringen.

Vi är kommunens främste rådgivare och internkonsult inom vårt arbetsfält.

Vi ska vara en tillgång i samhällsutvecklingen genom tillsynen som är vår huvuduppgift.

Vi genomför uppföljningar och ställer samman fakta för att ge en helhetsbild av invånarnas livsmiljö.

Vi ger service och information till invånare och verksamhetsutövare.

Miljöbalken, vår lagstiftning

Kontaktinformation

Miljö- och byggförvaltningen
Miljö- och hälsoskyddsavd.
452 80 Strömstad
Tel växel 0526-190 00
mbn@stromstad.se

Information/reception
Tel 0526-196 90

Avdelninschef
Maria Bylund
Tel 0526-194 76
maria.bylund@stromstad.se

Om webbplatsen  Prenumerera/Nyhetsbrev
Informationsansvarig: Lena Sundberg
Sidansvarig: Lena Sundberg
Uppdaterad: 2013-03-27  

Strömstads kommun startsida

Strömstads kommun, 452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00, fax 0526-191 10, e-post: kommun@stromstad.se
Organisationsnummer: 212000-1405, GPS-koordinater och kontaktuppgifter