HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Skrotbilar

Skrotbil i naturen

Som bilägare är du ansvarig för din bil även efter den tagits ur bruk. Att överge sin uttjänta bil eller att förvara den på ett sätt som inte är förenligt med miljöbalken är ett miljöbrott och kan leda till en åtalsanmälan.

Skrotbilar är farligt avfall

Skrotbilar innehåller många miljöskadliga ämnen och komponenter, exempelvis batterier, kvicksilverbrytare, köldmedier, oljor och glykol. Om skrotbilar hanteras eller förvaras på ett oförsiktigt sätt kan de miljöfarliga ämnena frigöras och läcka ut i naturen vilket kan innebära negativa effekter på miljön och hälsa. Skrotbilar utgör farligt avfall så länge de vätskor och komponenter som är skadliga för miljön inte har tagits bort.

Lämna in din skrotbil

Du kan lämna din uttjänta bil till bilskroten gratis om bilskroten ingår i mottagningsställe för bilproducenternas nätverk, som heter Bilreturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan även lämna ditt fordon till en auktoriserad bilskrot som inte ingår i bilproducenternas nätverk. Om du vänder dig till en bilskrot som inte ingår i bilproducenternas nätverk så får du själv göra upp affären för skrotningen och då kan en kostnadsfri skrotning inte garanteras. 

Klagomål om skrotbilar

Det är i första hand ägaren som har ansvaret att ta bort ett fordon som av någon anledning inte går att använda och står på en olämplig plats. Om det inte är möjligt att kontakta ägaren, eller om ägaren inte kan eller vill flytta fordonet kan ärendet anmälas till en myndighet för vidare handläggning.

Som regel gäller följande vid skrotbilsanmälningar:

  • Skrotbilar som påträffas på allmänna platser, gator och torg anmäls till kommunens tekniska avdelning.
  • Om fordonet återfinns efter Trafikverkets vägar anmäls det till Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Skrotbilar i naturmark anmäls till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.
  • Skrotbilar som återfinns på tomtmark anmäls först och främst till markägaren som i sin tur kan kontakta kommunen om de behöver hjälp med att forsla bort fordonet. Om fastighetsägaren väljer att inte åtgärda skrotbilar som finns uppställda på fastigheten kan miljö- och hälsoskyddsavdelningens kontaktas för vidare handläggning.

kontakt

Kommuncenter
0526-196 90
mbn@stromstad.se

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Erik Almhede
0526-193 34
erik.almhede@stromstad.se

externa länkar

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-09-30, Madeleine Skoglund

SIDANSVARIG: Eiton Ohlsson