MENY

AKTUELLT I STRÖMSTAD

STRÖMSTADS NYA WEBBSIDA 

Den 2 februari introducerade Strömstad en helt ny webbplats. Avsikten är att sidan ska bli mer användarvänlig och göra det enklare att hitta information. Den nya sidan är också anpassad för smarta mobiltelefoner och läsplattor. Under våren fortsätter arbetet med att förbättra sidan och vi vill gärna ha dina synpunkter och förslag till förbättringar.

Mer information om webbplatsen.öppnas i nytt fönster

ARBETET MED DEN NYA AKTIVITETSHALLEN PÅGÅR

Byggnationen på Strömsvallen har kommit igång. Arbetena med sprängning och krossning är klara. Nu pågår terrassering för bottenplatta, ledningsarbeten i mark samt betongrundarbeten. Byggnaden kommer att vara vädertätad med yttertak och ytterväggar (”tätt hus”) i juli månad. Färdigställande och inflyttning beräknas ske i december 2015 som planerat. Samtidigt pågår arbetet att tillsammans med föreningarna arbeta fram en bra driftsorganisation.

Voltige

Fördjupad sandödleinventering

Strömstads kommun har 2013-2015 bedrivit det lokala naturvårdsprojektet Fördjupad sandödleinventering.

Syftet med projektet har varit att fördjupa kunskapen om sandödlan genom att undersöka var i kommunen den finns, hur förutsättningar för bevarande ser ut och vilka metoder som är verkningsfulla för att visa hänsyn till sandödlans behov i fysisk planering.

Mer om sandödleinventeringenöppnas i nytt fönster.

Rubrik

Text

KONTAKTA OSS

Strömstad Kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

kommun@stromstad.se

Öppettider

Måndag- fredag
Kl 08:00-12:00 och 13:00-16:30

SPECIALKARTOR

KARTA

Gästhamnskarta

Klicka på bilden för att öppna kartfunktionen

Gästhamnskaka

Skolor, förskolor, fritidshem, upptagningsområden

Klicka på bilden för att öppna kartfunktionen

Skolor,fritidshem, upptagningsområden

KARTA