MENY

Planer och regler

Ordningsregler

En förutsättning för god studiemiljö och en trivsam arbetsplats är att våra ordningsregler följs. Ordningsreglerna ska vara väl införstådda av alla som verkar inom skolans område både av lärare och elever. Vi ska respektera varandra oavsett om vi har olika åsikter, intressen eller traditioner. Vår arbets- och studiemiljö ska präglas av glädje och trygghet.

Ordningsregler för Strömstad Gymnasium enhet 1 och 2

På Strömstad Gymnasium visar vi varandra ​respekt och ödmjukhet, tar ett personligt ansvar och är tydliga

  • ​Inte störa ​
  • Inte förstöra ​
  • Inte kränka ​
  • Inte trakassera ​
  • Mobilfria klassrum ​
  • I klassrummen är vatten, te, kaffe och lättare förtäring som smörgås och frukt tillåtet, dock ej energidryck. Alla plockar bort skräp efter sig.
  • Rökning: Enligt svensk lag är rökning förbjuden inom skolans område. Din mentor informerar dig om vad som är skolans område.
  • Droger: Strömstad Gymnasium är helt drogfritt och alla misstankar om droganvändning eller innehav polisanmäls.

Mobilfria klassrum

Om inte mobiltelefonen används i undervisningen så skall den inte finnas med in på lektionerna. Utan mobilen i närheten blir uppmärksamheten större och inlärningen högre, det visar forskning som vi nu följer. Vi inleder också en utvärderingsperiod som bygger på forskning kring mobiltelefonens påverkan.

Plan mot kränkande behandling

Vi på Strömstad Gymnasium värnar om alla människors lika värde och vi arbetar aktivt för att förhindra kränkande behandling.

> Plan mot kränkande behandling enhet 1 Pdf, 767.2 kB, öppnas i nytt fönster.
> Plan mot kränkande behandling enhet 2 Pdf, 816 kB, öppnas i nytt fönster.

Gymnasiets ANDT-handlingsplan

> ANDT-handlingsplan för en alkohol-, narkotika-, drog- och tobaksfri skola Pdf, 45.1 kB.