MENY

Planer och regler

Plan mot kränkande behandling

Vi på Strömstad Gymnasium värnar om alla människors lika värde och vi arbetar aktivt för att förhindra kränkande behandling. I planen finns även skolans ordningsregler.

> Plan mot kränkande behandling enhet 1 Pdf, 438.7 kB, öppnas i nytt fönster.
> Plan mot kränkande behandling enhet 2 Pdf, 398.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Gymnasiets ANDT-handlingsplan

> ANDT-handlingsplan för en alkohol-, narkotika-, drog- och tobaksfri skola Pdf, 46.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ordningsregler

På Strömstad Gymnasium visar vi varandra respekt och ödmjukhet.

På Strömstad Gymnasium:

  • Stör vi inte varandra
  • Förstör vi inte för varandra
  • Kränker vi inte varandra
  • Trakasserar vi inte varandra

Vi har mobilfria klassrum. Utan mobilen i närheten blir uppmärksamheten större och inlärningen högre, det visar forskning som vi nu följer.

Vi ansvara alla för våra gemensamma utrymmen. Egenvållat skräp tas bort och smutsiga bänkar torkas av så att det är fint för nästa person som kommer dit