Introduktions­programmet

Inskrivning på IM Språkintroduktion (SPRINT)
Registration for Language introduction (SPRINT)

Du som vill skriva in dig på SPRINT skall fylla i nedanstående formulär. Behöver du hjälp kan du vända dig till gymnasiets reception.
If you want to register for SPRINT, you must fill in the form below. If you need help, you can ask in the school reception

Är du asylsökande måste du vara under 18 år för att få börja i skolan.
If you seek asylum, you must be under 18 years of age to start school

Efter att du fyllt i detta formulär kommer skolan att kontakta dig angående vilken dag du kan få börja i skolan. Om några uppgifter i formuläret saknas, kommer inskrivningen att ske först efter att kompletteringar har gjorts.
After you have filled in this form, the school will contact you regarding which day you can start school. If any information in the form is missing, registration will only take place after additions have been made.
Har du ett tillfälligt personnummer, ange detta/If you have a temporary social security number, enter this
Kön * (obligatorisk)
Kön

Ange både gatuadress och postort/Enter street, number, postcode and city.

En bekräftelse på din inskrivning kommer att skickas till angiven e-postadress./A confirmation of this registration will be sent to this e-mail adress.


Ange datum med år, månad och dag (åååå-mm-dd)/Enter date with year, month and day (yyyy-mm-dd)
Har du gått i skola i Sverige tidigare?/Have you studied in Sweden earlier? * (obligatorisk)
Har du gått i skola i Sverige tidigare?/Have you studied in Sweden earlier?
Du kan bifoga en inskannad kopia eller ett foto av LMA-kortet./You can attach a scanned copy or photo of the LMA card.
================================================================
Ange vad som gäller för dig:/State what applies to you; * (obligatorisk)
Ange vad som gäller för dig:/State what applies to you;Du kan bifoga en inskannad kopia./You can attach a scanned copy or photo.
================================================================