Byte av program

Byte av program kan man önska göra av flera skäl, prata med din studie- och yrkesvägledare innan du bestämmer dig.

Om du vill byta program under innevarande läsår så måste du söka senast 30 september, ansökningsblankett om byte får du hos studie- och yrkesvägledaren. Om du önskar byta program efter 30 september kan du behöva vänta till nästa läsår startar och börja om på årskurs 1. Det är därför viktigt att du reflekterar över eventuellt byte tidigt så du i så fall söker i tid.

OBS! Det finns ingen platsgaranti vid sena omval eller byten, vilket innebär att du inte är garanterad att få en plats på det program du vill byta till.