Introduktions­programmet

Individuellt alternativ (IMA)

Syfte

Individuellt alternativ riktar sig till dig som inte är behörig till de nationella yrkesprogrammen, programinriktat val eller yrkesintroduktion. Individuellt alternativ är till för dig som som saknar en stor del godkända betyg och kanske tycker det är svårt att känna motivation inför skolarbetet.

Genom att läsa på individuellt alternativ har du möjlighet att ta reda på vad du i framtiden vill arbeta med, samtidigt som du kan bli behörig till att läsa på IM:programmet som heter programinriktat val, Länk till annan webbplats. till ett nationellt program eller förbereda dig för arbetslivet.

Längd

Längden på utbildningen anpassas utifrån elevens förutsättningar och behov, 1-3 år.

Huvudsakligt innehåll

Utbildningen anpassas efter dina behov, förutsättningar och önskemål. De grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i kan erbjudas, liksom kurser från nationella program, företrädesvis karaktärsämneskurser och kurser i gymnasiegemensamma ämnen.

Praktik kan också erbjudas när du läser individuellt alternativ. Undervisningen anpassas efter dina individuella behov.

Vid behov erbjuds stödjande och motiverande insatser som är gynnsamma för dig som elev och din kunskapsutveckling.

Vid frågor kontakta:

Programansvarig
Ola Steen
ola.steen@stromstad.se