Ansökan om prövning vid Strömstad Gymnasium

Kommande prövning/omprovstillfälle, läsår 2023/24:

Prövning/omprovstillfälle 2024:

  • Omprovstillfälle: 10/5 kl. 09:00-13:00 i aulan
  • Prövning/omprovstillfälle: 13/6 kl. 09:00-13:00 i aulan (anmälan senast 26/5)
  • En prövning innebär att du tenterar en hel kurs vid ett eller flera tillfällen.
  • En prövning innebär att du läser in kursen på egen hand utifrån gällande kursplan/ ämnesplan. Observera att du inte har någon rätt till lärarhjälp och att du själv skaffar eventuell litteratur.
  • Prövning avser alltid en hel kurs. Vanligen sker prövning såväl muntligt som skriftligt.
  • Prövning innebär att du visar att du har inhämtat de kunskaper som föreskrivs i kursplanen/ ämnesplanen samt att du får betyg utifrån betygskriterierna i respektive kurs.
  • Prövningen kostar 500 kronor. Har du tidigare fått betyg IG eller F i en kurs från gymnasium är prövningen kostnadsfri.Betalning sker efter godkännande av prövning, senast tre veckor innan prövningsdatumet.

Kom ihåg! Har du IG/F i kursen måste du uppvisa betyg i samband med din ansökan.
Observera att en ofullständig ansökan inte kan behandlas

Anges på formen: ååååmmdd-nnnn

Glöm inte eventuellt riktnummer

Ange både gatuadress och postort

Bekräftelse på inskickad ansökan skickas till den e-postadress du anger ovan

Betyg * (obligatorisk)
Du kommer att få information om hur betalningen skall genomföras. Betala INTE innan du får detta besked.
Du kommer att få information om hur betalningen skall genomföras. Betala INTE innan du får detta besked.Det går bra med ett inscannat dokument eller ett foto av betyget.