Försäkringar

Kollektiv olycksfallsförsäkring har tecknats för alla barn och ungdomar i Strömstads kommun.

Alla förskolebarn/elever som tillhör Strömstads kommuns verksamhetsområde är olycksfallsförsäkrade. Gäller även barn i kooperativ verksamhet.

Försäkringen gäller för barn- och ungdomar i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter under hela dygnet såväl skoltid som fritid.

Undantagna från försäkring på heltid är personer som studerar på vuxenutbildningen, bidragstagare i arbetsträning/yrkesintroduktion, personer i social aktivitet samt frivilligarbetare inom omsorgen. Dessa är försäkrade under verksamhetstid.

Ordlista

  • Verksamhetstid/Skoltid: Den tid den försäkrade deltar i försäkrad verksamhet/skola, samt färd till och från denna.
  • Fritid: Tid som inte är verksamhetstid/skoltid