Fordons- och transport­programmet (Lärling)

Fordons- och transportprogrammet utbildar dig för att kunna jobba som bland annat personbilsmekaniker.

På programmet lär du dig om olika fordons funktion och konstruktion. För en mekaniker innebär det hur man diagnosticerar, reparerar och utför service på fordon. Du lär dig också betydelsen av att ge god service och gott kundbemötande.

Under de senaste decennierna har fordon blivit säkrare, bekvämare och mer miljövänliga, mycket tack vare utvecklingen inom elektronik och datorteknik. Tekniken ställer stora krav på den som ska arbeta med fordon. Utbildningen är därför inriktad på att du ska få så breda tekniska kunskaper som möjligt.

Vad innebär lärling?

  • Du genomför, med handledning, minst halva utbildningen på en
    arbetsplats.
  • Från och med hösten 2023 ingår ”grundläggande högskolebehörighet” automatiskt i samtliga yrkesprogram.

Inriktning

  • Personbil (Lärlingsutbildning)

Efter gymnasiet

Fordon- och transportprogrammet är ett yrkesprogram och ger dig de kunskaper du behöver för att kunna arbeta direkt efter gymnasiet.

Utbildningen ger dig också möjlighet att fortsätta studera på yrkeshögskolan eller högskola/universitet.

Vill du veta mer?

Elever och lärare berättar om lärlingsutbildningen.

Fordon- och transportprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 900 p

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a:1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a:1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a:1

50

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100



Programgemensamma ämnen 400 p

Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden

200

Fordonsteknik - introduktion

200



Inriktningsgemensamma ämnen 400 p


Personbilar – verkstad och elteknik

100

Personbilar – basteknik

100

Personbilar – service och underhåll 1

100

Personbilar – service och underhåll 2

100



Individuella val 200 p




Gymnasiearbete 100 p




Programfördjupning 800 p


Personbilar – förbränningsmotorer

100

Personbilar – kraftöverföring

100

Personbilar – chassi och bromsar

100

Personbilar – system- och diagnosteknik 1

200

Personbilar – system- och diagnosteknik 2

100

El- och hybridfordon 1

100

Flerbränslefordon

100





Behörighet för FT

För att ha behörighet till ett yrkesprogram behöver du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan.



Vid frågor kontakta: