MENY

Samhällsvetenskaps­programmet

Vill du ha en bra grund för framtiden?
Vill du få en bred utbildning?
Vill du vara med och påverka och engagera dig i samhällsfrågor?

Då är samhällsvetenskapsprogrammet något för dig! Här får du kompetens till många högskoleutbildningar. Du får goda kunskaper om vårt samhälle och den värld vi lever i.

Grupparbete

På Samhällsvetenskapsprogrammet ägnas en hel del av studierna åt olika former av grupparbeten. Du ges möjlighet att tillsammans med andra elever försöka lösa olika samhällsfrågor. I dessa samtal utbyts tankar, åsikter och idéer som berikar alla och ni lär er av varandra och tillsammans!

Studieresor och praktik

Studieresor såväl som internationella kontakter är en viktig del av lärandet och för vårt samhälle. Därför får du göra flera studieresor under din tid på Strömstad Gymnasium. Du får också möjligheten att göra en veckas praktik i årskurs två för att komma verkligheten nära.

Demokrati i praktiken

På samhällsvetenskapsprogrammet är du som elev med och formar ditt arbetssätt. Engagemang, inflytande och ansvar är några av nyckelorden.

Inrikting Beteendevetenskap

Inom inriktningen Beteendevetenskap har vi tagit fram en kriminologiprofil. Kriminologi betyder läran om brott. I vår nystartade profil Kriminologi (år 2 & 3) kommer du att studera kriminologiska teorier till olika brott och rättspsykologiska förklaringar till varför vissa människor begår eller riskerar att återfalla i brott. Vi kommer att fokusera på frågor såsom:

  • Varför blir vissa kriminella?
  • Hur kommer det sig att män är överrepresenterade i våldsbrott?
  • Hur kan vi analysera brottslingars tankesätt?
  • Vilken roll spelar medias bild av brottsligheten?

Med hjälp av vår utbildning kan du som har ett intresse för polis-, juridik- och psykologiområdet få goda förutsättningar för vidare studier.

Vill du veta mer?

Elever och lärare berättar om samhällsvetenskapsprogrammet.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 1150p

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100Programgemensamma ämnen 300p

Filosofi 1

50

Moderna språk

200

Psykologi 1

50Inriktning: Beteendevetenskap 450 p


Ledarskap och organisation

100

Kommunikation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100Individuella val 200 p
Gymnasiearbete 100 p
Programfördjupning 300 p


Etnicitet och kulturmöten

100

Internationella relationer

100

Samhällskunskap 3

100Behörighet för SA

För att ha behörighet till ett högskoleförberedande program behöver du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan. Fyra av de ytterligare nio ämnena ska vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap.Vid frågor kontakta:

Programansvarig
Fredrik Gunterberg
fredrik.gunterberg@stromstad.se