Barn- och fritids­programmet (Lärling)

Barn- och fritidsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar eller vuxna i pedagogiska eller sociala sammanhang
– att helt enkelt arbeta med människor i fokus.

Kanske har du tänkt dig en framtid inom det pedagogiska området och jobba som exempelvis barnskötare, förskollärare, fritidsledare, elevassistent, lärarassistent eller lärare. Eller så vill du jobba med människor i behov av olika former av stöd, som exempelvis personlig assistent, ledsagare eller socionom. Då är barn- och fritidsprogrammet rätt för dig.

På programmet läser du om människans utveckling och lärande där ämnen som pedagogik, psykologi, socialt arbete och sociologi ingår. Du får också lära dig att planera, organisera och leda en mängd olika aktiviteter. Allt för att kunna samverka med andra, utveckla goda ledaregenskaper och ha ett etiskt och respektfullt förhållningssätt i mötet och arbetet med andra människor.

Vad innebär lärling?

  • Du genomför, med handledning, minst halva utbildningen på en
    arbetsplats.
  • Från och med hösten 2023 ingår ”grundläggande högskolebehörighet”automatiskt i samtliga yrkesprogram.
  • Förutom yrkesämnena läser du 900 poäng gymnasiegemensamma
    ämnen.

Inriktning

  • Pedagogiskt och socialt arbete (Lärlingsutbildning)

Efter gymnasiet

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera på yrkeshögskola eller högskola/universitet.

Exempel på yrken är barnskötare, elevassistent, väktare, badhuseller idrottsanläggningspersonal, personlig tränare, förskolepedagog etc.

Vill du veta mer?

Elever och lärare berättar om lärlingsutbildningen.

Barn- och fritidsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 900p

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a:1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a:1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a:1

50

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100Programgemensamma ämnen 600p

Hälsopedagogik

100

Naturkunskap 1a:2

50

Kommunikation

100

Lärande och utveckling

100

Människors miljöer

100

Pedagogiskt ledarskap

100

Samhällskunskap 1a:2

50Inriktningsgemensamma ämnen 300 p


Pedagogiskt arbete

200

Socialt arbete 1

100Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p
Programfördjupning 600 p


Aktivitetsledarskap

100

Pedagogiska teorier och praktiker

100

Skapande verksamhet

100

Specialpedagogik 1

100

Specialpedagogik 2

100

Etnicitet och kulturmöten

100Behörighet för BF

För att ha behörighet till ett yrkesprogram behöver du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan.Vid frågor kontakta: