Naturvetenskaps­programmet

Är naturvetenskapliga ämnen intressant för dig? Om du vill fördjupa dig i dessa och få en bred gymnasieutbildning som förbereder dig för högre studier, så är naturvetenskapsprogrammet rätt program.

Läser du inriktningen naturvetenskap kommer du fördjupa dina kunskaper i biologi, fysik, kemi samt matematik. Denna inriktning är en avancerad teoretisk utbildning inom de naturvetenskapliga ämnena där matematiken har en väsentlig roll. På naturvetenskapsprogrammet består arbetssätten av beräkningar, laborationer, fältstudier och experiment. Samtidigt lär du dig om och får inblick i analytiska metoder som används inom naturvetenskap.

inriktningen naturvetenskap och samhälle läser du geografi och fördjupar dig i biologi, kemi och samhällskunskap. Denna inriktning är tvärvetenskaplig och ger dig kunskaper inom både naturvetenskap och samhällsvetenskap. Ämneskombinationen gör att du får en bred men samtidigt fördjupad förståelse för hur samhället och naturen samverkar samt vilka faktorer som påverkar arbetet för att nå hållbara samhällen.

Forskning och fördjupning

Strömstad Gymnasium och Tjärnö marina laboratorium, Göteborgs universitet har ett långt samarbete bakom sig. Programfördjupningskursen naturvetenskaplig specialisering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. genomförs på Tjärnölaboratoriet och läses på de båda inriktningarna. Här har du möjlighet att utföra och skriva ditt gymnasiearbete. Naturligtvis samarbetar vi också med Kosterhavets Nationalpark.

Inriktningar

  • Naturvetenskap
  • Naturvetenskap och samhälle

Efter gymnasiet

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap ger dig den bredaste behörigheten av alla gymnasieprogram. Möjliga utbildningar att söka till efter gymnasiet är till exempel är läkare, jurist, meteorolog, kemist och biolog.

Läser du inriktningen naturvetenskap och samhälle så har du goda möjligheter att söka vidare till universitet och högskolor. Behörigheten är god men inte lika omfattande som om du läst inriktningen naturvetenskap. Möjliga utbildningar att söka till efter gymnasiet är till exempel dietist, fysioterapeut, sjuksköterska och lärare.

> För mer information se Skolverkets behörighetsvisare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer?

Elever och lärare berättar om naturvetenskapsprogrammet.

Naturvetenskapsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p


Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100Programgemensamma ämnen 450 p


Biologi 1

100

Fysik 1a

150

Kemi 1

100

Moderna språk

100Inriktning:
Naturvetenskap 400 p


Biologi 2

100

Fysik 2

100

Kemi 2

100

Matematik 4

100

Programfördjupning 200 p


Naturvetenskaplig specialisering görs i något av ämnena biologi, fysik eller kemi

100

Matematik 5

100Inriktning:
Naturvetenskap och samhälle 300 p


Biologi 2

100

Geografi 1

100

Samhällskunskap 2

100

Programfördjupning 300 p


Naturvetenskaplig specialisering

100

Matematik 4

100

Kemi 2

100Individuella val 200 p
Gymnasiearbete 100 p
Behörigheter för NA

För att ha behörighet till ett högskoleförberedande program behöver du ha godkända betyg i svenska / svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan.Tre av de ytterligare nio ämnena ska vara biologi, fysik och kemi.Vid frågor kontakta:

Programansvarig
Johanna Persson
johanna.persson@stromstad.se