Kamerabevakning

Information om kamerabevakning på Strömstad Gymnasium.

Kamerabevakat område

Kamerabevakningen sker inomhus, och kamerorna är riktade mot ytor dit allmänheten inte har direkt tillträde.

Syfte och rättslig grund:

Strömstads kommun är inte skyldig enligt lag att genomföra kamerabevakning av kommunens skolor. Kamerabevakning genomförs ändå på gymnasiet, då intresset för bevakning väger över den enskildes integritetsintresse, så kallad intresseavvägning.

Skolan ska vara en trygg miljö för både personal och elever. Syftet med kamerabevakningen är att via inspelat material kunna bidra i utredningar om eventuella brott eller andra oegentligheter som begås inom skolan.

Inspelat material kan endast granskas av särskilt utsedd personal och endast efter beslut av ansvarig rektor. Skolan kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, (till exempel polis) förutsatt att skolan är skyldig att göra det enligt lag.

Lagring:

Strömstad Gymnasium kamerabevakar utan ljudupptagning.
Det bildmaterial som spelas in lagras i 5 dagar, därefter raderas det automatiskt.

Behandling av personuppgifter i Strömstads kommun:

Läs mer om hur Strömstads kommun hanterar personuppgifter:
http://stromstad.se/kommunochpolitik/personuppgifter.html Länk till annan webbplats.