MENY

Introduktions­programmet

Individuellt alternativ (IMIND)

Syfte

Individuellt alternativ är för den som vill ha en utbildning för att kunna få ett arbete eller för att kunna läsa vidare i gymnasieskolan. Programmet är till för elever som saknar en stor del av de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program.

Utbildningen ska förbereda eleven för yrkesintroduktion, PRIV, nationellt program, annan utbildning eller arbetsmarknaden. Utbildningen är inte avsedd för ungdomar på språkintroduktion.

Längd

Anpassas utifrån elevens önskemål, förutsättningar och behov.

Huvudsakligt innehåll

Utbildningen anpassas utifrån den enskilde elevens önskemål, förutsättningar och behov. De grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i kan erbjudas, liksom kurser från nationella program, företrädesvis karaktärsämneskurser och kurser i gymnasiegemensamma ämnen.

APL kan erbjudas. Som alternativ till APL kan praktik erbjudas. Utbildningens innehåll kan anpassas utifrån arbetsmarknadens behov och efterfrågan.

Speciella insatser görs för att möta ungdomar med stora kunskapsbrister och svag motivation. Kan även innehålla andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling. Anges i elevens individuella studieplan.

Övrigt

  • Utbildningen ska erbjudas.
  • Speciellt är utbildningen inriktad mot dem som har stora kunskapsbrister och svag motivation.
  • Elever från grundsärskolan kan om de vill och av rektor bedöms klara utbildningen gå på individuellt alternativ.

Vid frågor kontakta:

Programansvarig
Thomas Zackrisson thomas.zackrisson@stromstad.se