Foto på kvällen i snö där kyrkan är belyst.

Kyrkor i Strömstad

Strömstads kyrkor är en del av det levande kulturarvet.

Strömstads kyrka

Uppförd 1817-1820 efter ritningar av Jacob Wilhelm Gerss. Tornet tillkom 1822. På samma plats låg det tidigare en stenkyrka från 1768 som eldhärjades 7 augusti 1816. Strömstads första kyrka var en träkyrka som låg närmare vattnet.

Kosters kyrka

Kosters kapellbyggnadsförening bildades 1933. Den vita träkyrkan  ritades av Knut Nordenskjöld,  den dåvarande slottsarkitekten vid Stockholms slott.  Kyrkan dekorerades av konstnären C. O. Svensson och invigdes 1939.

Skee kyrka

En av Bohusläns äldre kyrkor från 1100-talet uppförd i huggen granit. Kyrkans äldsta delar är tre portaler på nord- respektive sydsidan samt absiden i öster. Madonnan i svart täljsten på ett altare i koret är från 1200-talet, liksom dopfunten som dock är en kopia. Det mycket vackra altarskåpet är från 1490-talet, dess ramverk från 1686. Predikstolen är tillverkad 1671 och en gåva från Sven Ranck, den dåvarande ägaren av Blomsholm. Klocktornet som ligger på söder sida av vägen uppfördes 1673.

Krokstrands kyrka

Invigdes 1931 och bekostades genom en insamling bland orterns invånare. Ritningarna gjordes av Knut Nordenskjöld och dekorationsmåleriet utfördes av konstnären C O Svenson. Kyrkorummet är stämningsfullt, med en barockinspirerad arkitektur som också har inslag av för 1920-talet tidstypiska former.

Tjärnö kyrka

I Tjärnö har det funnits en stenkyrka sedan medeltiden. Tidigaste skriftliga beläggen för detta är från 1391. 1630 brann kyrkan och alla inventarier i trä gick förlorade. 1632 återuppbyggdes kyrkan. Nuvarande kyrka byggdes 1854-1855 efter ritningar av Carl-Gustaf Blom-Carlsson. Samtidigt revs den medeltida kyrkan som stod nedanför. Kyrkan består av ett långhus med rakt avslutat kor i öster.

Näsinge kyrka

En kyrkobyggnad har funnits på platsen sedan tidig medeltid. Kyrkan var byggd av sten och hade en fristående klockstapel. Nuvarande stenkyrka uppfördes 1864 efter ritningar av arkitekt Ernst Jacobsson. En större renovering genomfördes 1937 efter program av arkitekt Axel Forssén då kyrkan förminskades.

Lommelands kyrka

Uppförd i granit 1932 efter ritningar av arkitekt Gustaf Ljungman. Kyrkan är Bohusläns nordligaste och ligger nära norska gränsen. Bland inventarier som härrör från den medeltida kyrkan märks en dopfunt av sandsten och en gammal offerbössa för socknens fattiga.

Hogdals kyrka

Hogdals kyrka uppfördes 1856 i Karl Johansstil med tunnvälvt innertak. Den gamla kyrkan, från tidig medeltid, revs en tid innan den nuvarande kyrkan byggdes. Från den gamla kyrkan härrör bland annat en dopfuntsfot av täljsten, från 1100-talet. Kyrkklockan från 1300-talet är en av Bohusläns äldsta och märkligaste.

Mer information om kyrkor och församlingar