Hogdals kyrka. Foto.

Hogdal

Fyra generationer väg - i Hogdal finns det idag fyra olika vägar från olika tidsepoker. 

I Hogdal finns det idag fyra olika vägar från olika tidsepoker. Från Hogdals f.d. gästgiveri, strax före kyrkan, löper två äldre vägar som erbjuder promenader i omväxlande natur. Den äldre härstammar från 1600-talet och går genom skog och över branta backar. Den kallas Kungsvägen och var en viktig kontakt mellan de tidigare unionsstäderna Oslo och Köpenhamn. Det var mest kungens och kyrkans män som var ute och reste längs vägen. Resenärerna hade på den tiden fritt logi i de gårdar de passerade och ett besök kunde ruinera en bonde. Ett gästgiveri byggdes först 1856 i Hogdal. Här samlades folk från när och fjärran för att vila. Gästgiveriet blev en viktig plats för bygdens folk där man kunde stilla sin nyhetshunger.

De besvärliga Dyne - och Hogdals backarna på Kungsvägen ställde till många problem för de resande. När dessa blev ersatta av den nya riksvägen från 1923 var det stor glädje bland trafikanterna. Den var länge Bohusläns vackraste och dyraste vägbygge. Den gamla E6.an är från 1946 och den nya motorvägen från 2003.

Hitta hit

Parkeringsplats finns strax innan Hogdal kyrka, vid det gamla gästgiveriet. Härifrån går du till vänster, över den gamla stenbron och följ sedan antingen den gamla Kungsvägen eller den vackra vägen utefter Dynekilen fram till gamla E6:an (Dyne camping). Du kan läsa om vägarna på fyra olika informationstavlor. Du kan också läsa om slaget vid Dynekilen morgonen den 27 juni 1716.