MENYN FINNS LÄNGST NER PÅ SIDAN

GENVÄGAR

MENY

Kulturstrategi

Kultur- och fritidsutskottet i Strömstads kommun har tagit fram strategier för kultur- respektive fritidsverksamheten.

Strategierna är långsiktiga dokument som anger framtida inriktning för arbetet med kulturen respektive fritidsverksamheten i Strömstad. De båda strategierna ska konkretisera ambitionerna i Strömstads kommun vision 2030 ”En internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i världsklass”. Strategierna ska arbeta utefter Agenda 2030. Strategierna bryts sedan ner i 4-åriga program samt årsvis verksamhetsplaner som mer konkret beskriver de insatser som ska göras.

Strömstads kommun har även antagit en handlingsplan för konst i offentlig miljö 2019-2022 som revideras årligen.

Kulturstrategin omarbetas och uppdateras under 2021.

SIDANSVARIG: — SENAST UPPDATERAD: av Tove Meyer