Högsäsong för lunchbad!

Ett salt havsbad på lunchen finns inom räckhåll för de flesta arbetsplatser i och utanför centrum. Badplatser finns det gott om längs kusten i hela kommunen. I Strömstads centrum finns också ett kallbadhus med bastu öppet året runt.

För Terese, Elin och Anna-Karin med flera kollegor vid Strömstads kommun har lunchbadet blivit en tradtion. Samma ritual upprepas flera gånger i veckan; träff utanför jobbet vid lunchtid, avfärd till lämpligt bad, ombyte och sedan ett snabbt dopp. Medhavd lunch intas sedan vid badstegen innan turen går tillbaks till respektive arbetsplats.

Hälsosamma, salta bad har länge varit ett kännetecken för Strömstad. Hit kom redan under 1800-talet celebriteter från när och fjärran för att bada och insupa den salta havsluften.

Här nedslag ur Srömstads historia från badort till internationell småstad:

1786 - Sveriges första varmbadhus invigs.

1800-tal - två nya varmbadhus byggs ungefär där dagens badhus finns. Dåvarande kronprins Oscars (senare Oscar I) upprepade besök bidrar till att Strömstad blir en av landets mest populära badorter.

1800-tal - sjöfartsstaden Strömstad växer fram och många fartyg i kusttrafiken har sin hemmahamn här. Kustfiske och småskalig redarverksamhet är viktiga näringar.

1900-tal - handel och andra näringar får ökad betydelse, hit hör konservindustri samt mekaniska verkstäder. Företag som Elektrolux och Jyden har tillverkning här.

2000-tal - Strömstad är fortsatt en uppskattad bad- och semesterstad. Läget nära norska gränsen gör besöksnäring och handel till stora näringar året runt. Flödet av människor, gods och idéer tur och retur över gränsen till Norge är stort och ger staden en internationell dimension. Paralellt ökar dragningskraften för natur och friluftsliv - här etableras 2009 Sveriges första marina nationalpark med friluftsliv i världsklass!