MENY

Blanketter

 • Ansökan gymnasiet

  • Ansökan till gymnasiet
  • Inskrivning av ny elev i gymnasieskola under pågående läsår - Ansökan
 • Förskola, dagbarnvårdare, fritidshem

  • Förskola och fritidshem. Ansökan om ny plats och omplacering
  • Förskola och fritidshem - Guide för att ansöka om ny plats
  • Förskola och fritidshem. Hantera dina placeringar - ändring, uppsägning, schema mm
  • Förskola och fritidshem. Hantera dina placeringar - ändring, uppsägning, schema mm (Testa denna länk om du har problem att logga in)
  • Förskola och fritidshem - Guide för att hantera dina placeringar
  • Förskola och fritidshem - Intyg om arbete eller studier vid placering i förskola och fritidshem
  • Förskola och fritidshem - Intyg om arbete eller studier vid ansökan till fritidshem
  • Förskola: Ändring av förskoleplats vid föräldraledighet.
  • Fritidshem: Godkännande av annan person som hämtar barnet
  • Anmälan om specialkost
 • Grundskola

  • IST Dexter. Inloggning med e-legitimation.
  • IST Dexter. Inloggning med e-legitimation. (Testa denna länk om du har problem att logga in)
  • IST Dexter. Inloggning med kontouppgifter.
  • Anmälan om specialkost
  • Ledighet för elev i grundskolan
 • Gymnasium

  • Vklass. Inloggning med kontouppgifter.
  • Vklass. Inloggning med e-legitimation
  • IST Dexter. Inloggning med e-legitimation.
  • IST Dexter. Inloggning med e-legitimation. (Testa denna länk om du har problem att logga in)
  • Ansökan om ersättning vid arbetsplatsförlagt lärande (APL)
  • Ansökan om extra ersättning vid Arbetsplatsförlagt lärande (APL) Lärling
  • Tidrapport vid Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
  • Val eller omval - Ansökan om avslutande av utbildning
  • Val eller omval - Ansökan om studieuppehåll
  • Val eller omval - Ansökan om byte av program
  • Utbildning - Ansökan om individuellt anpassat program
  • Utbildning - Ansökan om utökat program
  • Anmälan om specialkost
  • Beställ betygskopia
  • Ansökan om prövning vid Strömstad Gymnasium
 • Kulturskolan

  • Kulturskolan. Inloggning med e-legitimation.
  • Kulturskolan. Inloggning med kontouppgifter.
 • Modersmål

  • Ansökan om modersmålsundervisning
  • Avanmälan om modersmålsundervisning
 • Resor och inneboende

  • Grundskolan - Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
  • Grundskolan - Ansökan om skolskjuts på grund av särskild omständighet
  • Gymnasiet - Ansökan om skolkort
  • Gymnasiet - Ansökan om inackorderingstillägg
 • Vuxenutbildning

  • Vuxenutbildning - webbansökan
  • IST Dexter. Inloggning med e-legitimation.
  • IST Dexter. Inloggning med e-legitimation. (Testa denna länk om du har problem att logga in)
  • IST Dexter. Inloggning med kontouppgifter.
  • Vklass. Inloggning med e-legitimation
  • Vklass. Inloggning med kontouppgifter.
  • Vuxenutbildning - Åtagande om kostnader för utbildning i annan kommun

Fungerar inte din inloggning till Vklass?

Innan du felanmäler - testa att logga in via länken nedan.
- Vklass gammal inloggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig: Sara Arvenberg Senast uppdaterad: 2019-10-24