MENYN FINNS LÄNGST NER PÅ SIDAN

GENVÄGAR

MENY

För skolans elever

Information om Covid-19

Informationen skickades ut 2021-03-02

Den här informationen vänder sig till dig som är elev i Strömstad kommuns gymnasieskola, samt till dig som är vårdnadshavare till ungdom i gymnasieskolan.

Smittspridningen minskar fortsatt i Strömstads kommun. Idag den 2/3 2021 har därför Lena Martinsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden tagit beslut om att införa partiell närundervisning på Strömstad gymnasium enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Från och med måndag vecka 10 kommer den partiella närundervisningen att starta enligt plan du kan läsa nedan.

Varje elevgrupp kommer att få en hel skolvecka på plats i ett rullande fyraveckorsintervall. Eleverna får på så vis möjlighet att träffa alla lärare och ha alla ämnen under veckan de har närundervisning. Beslutet togs utifrån utgångspunkten att inte blanda för många årskurser/klasser per vecka och därigenom minimera smittspridningen.

Plan partiell närundervisning

  • v. 10 År 1 på plats hela veckan
  • v. 11 År 2 på plats hela veckan
  • v. 12 År 3 på plats hela veckan
  • v. 13 Alla på distans

Eleverna på introduktionsprogrammen kommer att vara på plats hela tiden. Vi tar även fortsatt in elever för praktiska moment och examinationer utöver den plan som beskrivs ovan. Utgångspunkten är att elever fortsatt ska genomföra sin APL som planerat.

För att säkerställa en minimerad smittspridning när vi återigen öppnar upp för närundervisning har vi gjort flera ytterligare åtgärder. Ett exempel är att vi sett över schemat och våra lektionssalar för att undvika trängsel.

Åtgärder för en ökad måluppfyllelse

För att säkerställa stöttning till elever som av någon anledning kommit efter i sina studier på grund av distansundervisningen gör vi en rad åtgärder.

  • På onsdagens utvecklingssamtal kommer de elever som riskerar att inte nå examen få en sammanställning utifrån en nulägesbild. En nulägesblankett kommer att fyllas i och skickas hem. Det kommer också att föras en dialog kring den stöttningen skolan kan erbjuda utifrån den situation som eleven befinner sig i.
  • Skolledningen planerar att kunna erbjuda lovskola under påsklovet och under de första veckorna av sommarlovet. Mer info om detta kommer längre fram.
  • Elevrådet har tagit fram förslag på må-bra aktiviteter såsom stegräknartävlingar och fototävlingar som nu genomförs.

Stöttning under distansundervisningen

Om du inte mår bra av att ha undervisning hemifrån eller upplever att du har kommit efter med studierna kan du höra av dig till din mentor eller någon i vårt elevhälsoteam. Vi kommer att finns tillgängliga för frågor och stöd.

Allmänna råd för att förhindra smitta

Den vanligaste smittspridningen sker via våra händer. God handhygien är därför ett enkelt sätt att förhindra att bli smittad eller att smitta andra.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Tvätta alltid händerna före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Hosta och nys i en pappersnäsduk eller i armvecket.
  • Stanna hemma när du är sjuk.

Håll dig informerad

Tänk på att information snabbt kan bli gammal och inaktuell. Rekommendationen är, att ni håller er uppdaterade via ansvariga myndigheters informationskanaler. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information.

På kommunens hemsida (www.stromstad.se), hittar du mer information samt länkar till aktuella myndigheters informationssidor. Läs även mer information på Folkhälsomyndighetens hemsida (www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Sara Arvenberg
Skolchef gymnasieskola och vuxenutbildning
Barn- och utbildningsförvaltningen

Lena Martinsson
Ordförande
Barn- och utbildningsnämnden

Sidansvarig: Sara Arvenberg Senast uppdaterad: