MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Plagen och ankaret

Plagen i södra hamnen är en öppen plats med möjlighet för alla att sitta ner och blicka ut över hamnområdet. Här finns också en lekplats och det ankare som under lång tid funnits på platsen.

1978 gjorde kommunen en investering på 425 000 kronor för att ge Plagen i Södra hamnen det utförande den har idag. Det motsvarar ungefär två miljoner i dagens penningvärde. Man satte 20 000 knott i röd och grå granit och framför lekplatsen, som också ingick i projektet, lade man upp sittplatserna på den gradäng som gjordes av sten från den gamla ångbåtskajen i norra hamnen. Förtöjningsöglorna fick sitta kvar för att bevaras för eftervärlden.

Fem stenhuggare från Krokstrand fick uppdraget att stensätta hela plagen samt kompassrosen som fanns på sockeln av röd granit. På kompassrosen återplacerades ankaret som före renoveringen stått på denna plats sedan 1958. Ankaret är tillverkat vid en ankarsmedja som fanns vid Skeppsbroplatsen, men tros aldrig ha använts av något fartyg.

Vid invigningen av Plagen sade kommunstyrelsens dåvarande ordförande Torsten Torstensson: ”I mitt tycke har den nya trädgårdsanläggningen på Plagen blivit en välfunnen kombination där havet och stenen möts i centrum. Havet i väst och stenen i öst”.Text


Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck