KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Fonder och stiftelser som förvaltas av Strömstads kommun

Strömstadsvy

Du som är folkbokförd i Strömstads kommun kan söka medel från fonder och stiftelser som förvaltas av Strömstads kommun.

Ansökningar till stiftelser som förvaltas av Strömstads kommun prövas en gång om året; beviljade medel utbetalas normalt i början av december. Ansökningar skall vara inlämnade senast den 1 september.

Ekonomiskt stöd

Stiftelsen Abraham Holmgrens och hans kära maka Constance Charlotte Cavallius rådhus-fond (org.nr. 855900-5916)

Stiftelsens ändamål är att genom avkastning av stiftelsens medel till del täcka underhållskostnader av Strömstads stadshus samt genom hyresintäkter dela ut medel till "nyttigt ändamål inom Strömstads samhälle". Förvaltas inom Kommunstyrelsen

Stiftelsen A J Lundgrens donationsfond (org.nr. 855900-5908)

Stiftelsens ändamål är att genom stiftelsens "disponibla avkastning delas ut med hälften till Stiftelsen Stålhanes fond Pauvres Honteux i Strömstad och med hälften till behövande personer i Strömstads kommun". Då avkastningen fördelas enligt ovan går denna donationsfond inte att söka.

Stiftelsen för behövande (org.nr. 854600-9658)

Stiftelsens är en sammanslagning av ett antal fonder. Stiftelsens ändamål är att i så hög grad som möjligt fördela utdelning enligt de gamla fondernas urkunder. Målgruppen för utdelning är personer bosatta i Strömstads kommun som befinner sig i en ekonomisk svår situation, där personer i alla åldrar kan vara aktuella.

Stiftelsen Ståhlhanes fond Pauvres Honteux (org.nr. 855900-2764)

Stiftelsen ändamål är "att den årliga avkastningen skall delas ut till boendekostnader för behövande inom Strömstads kommun med företräde för änkor och ogifta kvinnor".

Äldreomsorg

Stiftelsen Vera Nothins minne (org.nr. 855900-6187)

Stiftelsens ändamål är "att med avkastningen av överlämnat kapital främja behövande barns vård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande åldersstigna, sjuka eller lytta". Förvaltas av egen styrelse.

Stiftelsen Signe och Einar Karlssons minne (org.nr. 855900-6179)

Stiftelsens ändamål är "att dess avkastning skall användas för trivsel, trevnad och prydnad inom åldringsvården i Strömstad".

Stiftelsen Gunvor Larssons fond (org.nr. 855900-6260)

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till trivselhöjande åtgärder för patienter och personal på kommunens äldreboende.

Stiftelsen för äldreboende (org.nr. 854600-9633)

Stiftelsen är en sammanslagning av ett antal fonder. Stiftelsens ändamål är att i så hög grad som möjligt fördela utdelning enligt de gamla fondernas urkunder. Ändamålet är att skapa trivsel och trevnad för kommunens äldreboende.

Stiftelsen Oleana Karlssons fond (org.nr. 855900-6278)

Stiftelsens ändamål är att skapa trevnad och rekreation vid Skee ålderdomshem.

Föreningar

Stiftelsen Strömstad Vette Härads barnkolonifond (org.nr. 855900-6161)

Stiftelsens ändamål är "att stödja all ideell verksamhet bland barn och ungdom under 15 år, oberoende av politiska-, religiösa- eller andra åsikter".

Stiftelsen J E Johanssons fond (org.nr. 855900-6195)

Stiftelsens ändamål är "att avkastningen årligen skall utdelas till en välskött idrottssammanslutning inom Strömstad, som bidrag till ungdomens fysiska fostran".

Skola

Stiftelsen Dahlgrenska fonden (org.nr. 855900-6203)

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen dela ut medel "till inköp av skolböcker för flitiga och fattiga skolbarn samt till premier vid årsexamen".

Stiftelsen Slöjd och syskolefonden (org.nr. 855900-6211)

Stiftelsens ändamål är "att av den årliga avkastningen understödja syskolan eller slöjdskolan för flickor".

Stiftelsen Lions jubileumsgåva (org.nr. 855900-6229)

Stiftelsens ändamål är "att den årliga avkastningen skall delas ut till en elev i grundskolans högsta klass, som visat goda anlag inom endera konst, litteratur, musik eller annan konstart".

Stiftelsen Gurli Jacobssons fond (org.nr. 855900-6237)

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall delas ut till "elev i avgångsklassen för visat intresse för tyska språket".

Stiftelsen Kosterfonden (org.nr. 855900-6245)

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall "användas till premier eller stipendier åt skolbarn, hemmahörande på Kosteröarna, däri inbegripet Ramsö och Moholmen".  

Stiftelsen Strömstads grundskolas samfond nr.1 (org.nr. 855900-6252)

Stiftelsen är en sammanslagning av ett antal fonder. Stiftelsens ändamål är att i så hög grad som möjligt fördela utdelning enligt de gamla fondernas urkunder. Ändamålet är att avkastningen används till förmån för eleverna vid grundskolan i kommunen.

Kontakt

Ekonomiavdelningen

Ekonomichef
Lars Hustoft
0526-192 02
lars.hustoft@stromstad.se

Socialnämnden
Elisabeth Sandblom
elisabeth.sandblom@stromstad.se

Barn- och utbildningsnämnden
Helene Evensen

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Pamela Olsén

SIDANSVARIG: Lars Hustoft